Z naszego bloga

Składki ZUS na umowie o dzieło

Składki ZUS w umowie o dzieło

Składki ZUS w umowie o dzieło Umowa o dzieło niestety nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych Jeśli, zatem wykonujesz zlecenie z tytułu umowy o dzieło, nie podlegasz żadnemu ubezpieczeniu społecznemu. Nie odprowadzasz więc składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, czy wypadkowej. Wyjątek ! Wyjątkiem jest sytuacja, w której taką umowę podpiszemy z własnym pracodawcą lub wykonujemy ją …

Pracownik tymczasowy z Ukrainy

Pracownik tymczasowy z Ukrainy

Pracownik tymczasowy z Ukrainy Wiele Unii Europejskiej dramatycznie poszukuje rąk do pracy. Widzimy to zwłaszcza w przypadku prac sezonowych. Problem ten dotyczy niestety także i polskich firm. Wychodząc na przeciw wyzwaniu znowelizowano ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ma to na celu ułatwienie zatrudniania pracowników sezonowych. Głównie myślimy tu o Białorusinach, Gruzinach, czy Ukraińcach. Polskie prawo …

Czy Ukrainiec musi przejść badania do pracy ?

Czy Ukrainiec musi przejść badania do pracy ?

Czy Ukrainiec musi przejść badania do pracy ? Ustawodawca pozwala pracować wyłącznie gdy lekarz medycyny pracy nie widzi przeciwwskazań. Co ważne podjęcie pracy bez ważnych badań lekarskich jest po prostu nielegalne Jeśli jako pracodawca dopuścisz pracownika do pracy, bez aktualnych badań lekarskich grożą Ci wysokie kary finansowe. Jak to wygląda w przypadku pracy tymczasowej ? …

( Nie) legalna praca w Polsce

( Nie) legalna praca w Polsce

( Nie) legalna praca w Polsce polskie prawo daje obcokrajowcom możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce na podstawie kilku dokumentów. Jednym z nich jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Innym takim dokumentem jest zezwolenie na pracę. Z możliwości pracy w Polsce korzysta wielu obywateli ze Wschodu głównie Białorusini i Ukraińcy. Przed wybuchem wojny na Ukrainie …

Umowa o pracę vs umowa zlecenia

Umowa o pracę vs umowa zlecenia

Umowa o pracę vs umowa zlecenia Według Kodeksu Pacy nie wolno zatrudniać na umowę zlecenia, jeśli praca spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę. Dlatego pracodawca musi zwracać uwagę na charakter wykonywania czynności. Stosunek pracy wynika z sytuacji, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy i zobowiązuje się do wykonywania przez pracodawcę pracy. Wykonuje ją pod …

Obowiązki zleceniobiorcy

Obowiązki zleceniobiorcy

Stronami umowy zlecenia są zlecenia dawca i zleceniobiorca. Nogą nimi być osoby fizyczne,osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Poznajmy obowiązki zleceniobiorcy Zleceniobiorca ma obowiązek wykonania zleconych mu prac jak najlepiej, kierować się wskazówkami zleceniodawcy. Jeśli zachodzi potrzeba, a nie można uzyskać zgody zleceniodawcy, który zna Istniejący stan rzeczy i wiemy, że zgodziłby się …

umowa zlecenie najważniejsze informacje

Obowiązki zleceniodawcy

Obowiązki zleceniodawcy Zleceniodawca musi zapewnić warunki do wykonywania zlecenia. Zapewnić potrzebne rzeczy, informacje i wynagrodzenie. Obowiązany jest do zwrotu wydatków, które poczynił zlecenie odbiorca, b należycie wykonać zlecenie. Mówimy tutaj także o odsetkach, jeśli zaistnieją. Czytaj też: Umowa zlecenie najważniejsze informacje Obowiązek udzielenia zaliczki Musi też udzielić zaliczki na żądanie zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić …

Jakiej pracy szukają Ukraińcy ?

Jakiej pracy szukają Ukraińcy ?

Jakiej pracy szukają Ukraińcy ? Obserwując preferencje pracowników z Ukrainy czy Białorusi, można powiedzieć, że osoby te ubiegają się o pracę o charakterze fizycznym. Ma to związek z brakiem znajomości języka polskiego lub brakami, które utrudniają komunikatywną konwersację. Warto jednak, podkreślić, że rynek właśnie taką pracę fizyczną oferuje Ukraińcom. Co znajdzie mężczyzna ? W przypadku …

Rekrutację oddaj specjalistom !

Rekrutację oddaj specjalistom !

Rekrutację oddaj specjalistom ! Rekrutacja jest procesem kluczowym dla sukcesu organizacji, ponieważ właściwe dobranie pracowników ma istotny wpływ na efektywność, rozwój i kulturę pracy. Powierzenie rekrutacji specjalistom może przynieść wiele korzyści, oto kilka z nich. Specjaliści od rekrutacji mają dogłębną wiedzę na temat rynku pracy, trendów rekrutacyjnych i oczekiwań kandydatów. Dzięki temu są w stanie …