Obowiązki zleceniodawcy Zleceniodawca musi zapewnić warunki do wykonywania zlecenia. Zapewnić potrzebne rzeczy, informacje i wynagrodzenie. Obowiązany jest do zwrotu wydatków, które poczynił zlecenie odbiorca, b należycie wykonać zlecenie. Mówimy tutaj także o odsetkach, jeśli zaistnieją.

Czytaj też: Umowa zlecenie najważniejsze informacje

Obowiązek udzielenia zaliczki

Musi też udzielić zaliczki na żądanie zleceniobiorcy. Zleceniodawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Ma obowiązek ochrony życia i zdrowia zlecenia biorcy. Nie znaczy to, że zawsze musi kierować na badania lekarskie przyszłego wykonawcę zlecenie. Wystarczy szkolenie BHP. Jeśli jednak zleceniodawca uzna, że zlecenie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, może wymagać badań lekarskich.
Po stronie zleceniodawcy leży także obowiązek zapewnienia odzieży i obuwie roboczego
oraz środków ochrony osobistej. Jeśli to konieczne zapewnia także napoje oraz posiłki
profilaktyczne.

Zleceniodawca ma obowiązek ustalić wysokość wynagrodzenia za wykonanie pracy i umieścić te informacje w umowie zlecenia. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do rodzaju i zakresu pracy. O wypłacie wynagrodzenia mówi art. 734 K.c. Wynagrodzenie może być ustalone w formie stałej kwoty, opartej na wyniku pracy, stawce godzinowej lub innych ustalonych Po zakończeniu pracy zleceniodawca ma obowiązek dokonać płatności za wykonaną pracę w ustalonym czasie i na zasadach określonych w umowie zlecenia.

Obowiązki zleceniodawcy

Obowiązki zleceniodawcy

Kluczem jest jednak umowa

Pamiętajmy, że wszelkie prawa i obowiązki musimy zawierać w umowie, którą podpisujemy.
Ona jest podstawą do przyszłych, ewentualnych naszych roszczeń.

Zgodnie z art. 745 K.c., prawa autorskie do rezultatów pracy zleceniobiorcy z reguły przysługują zleceniodawcy, chyba że strony umowy postanowią inaczej. Zleceniodawca może również uzyskać prawa do wynalazków lub wzorów użytkowych powstałych w wyniku wykonania umowy zlecenia, o ile jest to uzgodnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *