Nakaz pracy w nadgodzinach Artykuł ten ma wartość dla dwóch grup: pracodawców i osób już zatrudnionych. Daje informacje na temat zgodności z prawem określonego zachowania oraz określa, kiedy jest to możliwe i kiedy niemożliwe. Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułów w celu uzyskania pełniejszego zrozumienia kwestii: czy pracodawca może zmusić pracowników do wykonywania nadgodzin.

Przeczytaj o: Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Kiedy to możliwe ?

Jakie są warunki, w których pracodawca może zmusić pracowników do wykonywania nadgodzin? Przede wszystkim, wykonywanie nadgodzin jest możliwe w przypadku umowy o pracę, która nakłada na pracownika obowiązek wykonania poleceń pracodawcy, w tym także dotyczących pracy po godzinach. Jest to zgodne z prawem. Jednak pracodawca może wymagać odbycia nadgodzin tylko w określonych sytuacjach, takich jak:

Nakaz pracy w nagodzinach
  • Naprawa awarii,
  • Wykonywanie akcji ratunkowej mającej na celu ochronę życia, zdrowia lub mienia ludzkiego,
  • Spełnienie szczególnych potrzeb pracodawcy.

Oznacza to, że pracodawca nie może zmuszać pracowników do nadgodzin w dowolnej sytuacji według jego uznania. Może to mieć miejsce tylko w określonych przypadkach, o których wspomniano powyżej. Te sytuacje muszą być uzasadnione (szczególnie ostatnia z nich).

Jak długa musi być przerwa między kolejnymi dniami pracy? Kodeks pracy określa minimalną długość nieprzerwanej przerwy w pracy. Wynosi ona 11 godzin na dobę i 35 godzin raz w tygodniu. Dodatkowo, określony jest także limit czasu pracy wraz z nadgodzinami w ciągu tygodnia, który nie może przekroczyć 48 godzin.

Kogo pracodawca nie może zmusić do nadgodzin? Istnieje kilka grup pracowników, których pracodawca nie może zmuszać do wykonywania nadgodzin (nawet w przypadku sytuacji wymienionych wcześniej). Obejmują one:

  • Kobiety w ciąży,
  • Osoby poniżej 18 roku życia.

Żadna z wymienionych powyżej osób nie powinna przyjąć propozycji pracodawcy dotyczącej nadgodzin. Są one chronione przez prawo.

Kto ma prawo odmówić pracy po godzinach? Osoba, która opiekuje się dzieckiem w wieku poniżej 4 lat, ma prawo odmówić wykonywania nadgodzin. Taka osoba nie będzie ponosić negatywnych konsekwencji, ponieważ ma prawo do odmowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *