Składki ZUS w umowie o dzieło Umowa o dzieło niestety nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych Jeśli, zatem wykonujesz zlecenie z tytułu umowy o dzieło, nie podlegasz żadnemu ubezpieczeniu społecznemu. Nie odprowadzasz więc składek: emerytalnej, rentowej, chorobowej, czy wypadkowej.

Wyjątek !

Wyjątkiem jest sytuacja, w której taką umowę podpiszemy z własnym pracodawcą lub wykonujemy ją na jego rzecz. W tym przypadku umowa o dzieło w zakresie ubezpieczeń społecznych jest jest równoważna z umową o pracę. Podlegamy obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom.

Umowa o dzieło a urlopy

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym, które pracują na podstawie tylko umowy o dzieło, również nie mają prawa do ubezpieczeń społecznych. Chyba, że podpisały umowę z własnym pracodawcą.

Składki ZUS w umowie o dzieło

Przykład pierwszy

Pan Nowak jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Jest to jego główne źródło dochodu. Aby poprawić swoją sytuację finansową, na okres czerwca 2023 roku podpisał umowę o dzieło z ze swoim pracodawcą. W myśl ustawy podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów. Pracodawca musiał zgłosić Pana Nowaka do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z chwilą podpisania umowy o pracę. nie powinien natomiast zgłaszać jej do ubezpieczeń z tytułu wynagrodzeń w imiennym raporcie miesięcznym.

Przeczytaj też: Pracownik tymczasowy z Ukrainy

Kara za brak informacji do urzędu

O zawarciu umowy o dzieło z własnym pracownikiem płatnik przekazuje informację do ZUS-u w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Co ważne, jeśli płatnik nie zgłosi umowy podlega karze grzywny do 5000 zł.

Składki ZUS w umowie o dzieło –

Podatek w umowie o dzieło

Przychody z tytułu umowy o dzieło, tak jak większość podlegają opodatkowaniu. Płatnik czyli firma zatrudniająca, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu, nie ma tu znaczenia jego wysokość. Jeśli zachodzi przypadek opisany wyżej, wtedy zaliczkę na podatek płatnik ustala odrębnie z każdego przychodu. Zwolnienie z podatku nie przysługuje osobom, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *