( Nie) legalna praca w Polsce polskie prawo daje obcokrajowcom możliwość podjęcia legalnej pracy w Polsce na podstawie kilku dokumentów. Jednym z nich jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Innym takim dokumentem jest zezwolenie na pracę. Z możliwości pracy w Polsce korzysta wielu obywateli ze Wschodu głównie Białorusini i Ukraińcy.

Przed wybuchem wojny na Ukrainie dwa wyżej wymienione dokumenty dawały podstawę do legalizacji pobytu obywatela Ukrainy.

Pracodawca musi sprawdzić czy dokumenty pobytowe cudzoziemca nie straciły ważności. Mówimy tu między innymi o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, czyli zezwoleniu jednolitym W Polsce cudzoziemiec może legalnie przebywać również na podstawie karty pobytu czy wizy

Jeśli sytuacja pobytowa nie budzi żadnych wątpliwości pracodawca może złożyć wniosek o zezwolenie na pracę.

( Nie) legalna praca w Polsce

Zwróć uwagę, że studenci i absolwenci studiów dziennych nie potrzebują zezwolenia na pracę.

Co należy podać we wniosku o zezwolenie ?

Przede wszystkim podajemy personalia cudzoziemca. Kluczowe jest także miejsca wykonywania pracy, koniecznie podajemy specyfikę obowiązków. Należy podać także informację o podstawie prawnej zatrudnienia. Czy mamy zamiar zatrudnić obcokrajowca na umowę o pracę czy, na którąś z umów cywilnoprawnych.

Podajemy oczywiście w jakim wymiarze dana osoba będzie wykonywała pracę .We wniosku znajdzie się miejsce na wpisanie okresu zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zezwolenie na pracę wydawane jest maksymalnie tylko na trzy lata. Co więcej, obowiązek złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia spoczywa zawsze na pracodawcy.

Konieczne jest dotrzymanie terminów – to wręcz kluczowe !Wniosek o przedłużenie możemy złożyć nie wcześniej niż 90 dni przed upływem ważności obecnego zezwolenia i nie później niż 30 dni przed utratą ważności zezwolenia.

Czytaj też Umowa o pracę vs umowa zlecenia

Test rynku pracy

Pamiętajmy, że jeśli chcemy zatrudnić cudzoziemca musimy przejść test rynku pracy. Po prostu Urząd pracy sprawdzi, czy w Polsce nie ma kandydata o o podobnym wykształceniu i umiejętnościach, który mógłby tę pracę wykonywać . Tutaj również nie obędzie się bez wypełnienia wniosku. Test rynku pracy dołączamy do wniosku o zezwolenie na pracę.

Kiedy test rynku pracy nie jest wymagany

  • Jeśli profesja jest deficytowa, a takich przecież w Polsce nie brakuje . Mamy tu na myśli czyli lekarzy, stomatologów., czy pielęgniarek
  • Jeśli staramy się o przedłużenie zezwolenia dla cudzoziemca, a stanowisko pracy się nie zmieni
  • Jeżeli mamy do czynienia z procedurą uproszczoną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *