Jak rozumieć lojalność pracownika ? Pracownicy, którzy są lojalni wobec swojego pracodawcy, są pożądani przez każdego przedsiębiorcę. Jednak definicja lojalności pracownika w firmie jest czasem różnie interpretowana przez pracodawców i pracowników. W niniejszym tekście skupię się na wyjaśnieniu, kim jest lojalny pracownik w kontekście relacji z pracodawcą. Zapraszam do przeczytania artykułu, aby dowiedzieć się więcej na temat lojalności pracownika – czym jest i czym nie jest.

Czytaj też: Jakie kwalifikacje musi mieć monter konstrukcji stalowych ?

.

Jak rozumieć lojalność pracownika ?

Lojalność pracownika – jej istota i granice

Wielu pracodawców uważa, że lojalność wobec firmy to znacznie więcej niż wykonywanie swoich obowiązków w ramach godzin pracy. Chodzi tutaj o podejmowanie dodatkowych działań, które przekraczają zakres typowych obowiązków. Jednak lojalność nie obejmuje angażowania się w prywatne sprawy pracodawcy, takie jak odbieranie jego osobistych przesyłek na poczcie, kontaktowanie się z przedszkolem w jego imieniu, informując o spóźnionym odbiorze dziecka, czy zamawianie rzeczy związanych z przeprowadzką. Lojalność oznacza zaangażowanie, pozytywne podejście i inicjatywę oraz wspieranie przełożonego w trudnych momentach. Dlatego też pracodawcy często doceniają pracowników będących na etapie przedemerytalnym, ponieważ są oni często charakteryzowani przez tę cechę. Może to wynikać z faktu, że starsi pracownicy doceniają stabilność zatrudnienia, dobrą atmosferę pracy i poczucie bezpieczeństwa.

Z drugiej strony, nielojalne zachowanie pracownika można zauważyć, gdy podejmuje on dodatkową pracę po godzinach dla konkurencyjnej firmy, bez posiadania klauzuli o zakazie konkurencji. Niewłaściwe rozumienie lojalności najczęściej dotyczy pracodawcy, który uważa, że wynagradzany pracownik powinien robić więcej. W artykule omówiliśmy sytuacje, które odpowiadają na to pytanie. Wszelkie działania, które podejmuje pracownik wykraczające poza jego regularne obowiązki, są jedynie dobrowolne. Nie stanowią jego konieczności, a jednocześnie naruszają jego prywatny czas i rozszerzają zakres obowiązków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *