Umowa o pracę vs umowa zlecenia Według Kodeksu Pacy nie wolno zatrudniać na umowę zlecenia, jeśli praca spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę. Dlatego pracodawca musi zwracać uwagę na charakter wykonywania czynności.

Stosunek pracy wynika z sytuacji, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy i zobowiązuje się do wykonywania przez pracodawcę pracy. Wykonuje ją pod kierownictwem, w czasie i miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Definicja stosunku pracy ma wiele elementów wspólnych z elementami umowy zlecenia. Łatwo więc o pomyłkę. Jest jednak wiele różnic.

Praca pod kierownictwem

Po pierwszą ważną cechą jest kierownictwo pracy. Zleceniobiorca ma umowę zlecenia. Nie wykonuje zatem pracy pod kierownictwem zleceniodawcy.

Po drugie przy umowach cywilnoprawnych czynności nie są ściśle określone, umowa zobowiązuje do wykonywania czynności. Natomiast praca wykonywana na podstawie umowy o pracę Musi być ściśle określona.

Umowa o pracę vs umowa zlecenia – inne elementy

Następnymi elementami różniącymi są czas i miejsce wykonywania pracy. Pracownikowi na umowę o pracę te dwa czynniki określa pracodawca. Natomiast Nie można ich narzucić przyjmującemu zlecenie. O czasie, miejscu i sposobie wykonywania zlecenia decyduje sam zlecenia biorca. Umowa o pracę i umowa zlecenia mają wspólne mianowniki kropka jednym z nich jest możliwość rozwiązania każdej z tych umów w każdym czasie na mocy porozumienia stron. Umowa o pracę zapewnia jednak pracownikowi okres wypowiedzenia. Prawo pracy nakłada bowiem obowiązek powiadomienia pracownika o zamiarze rozwiązania umowy. Umowa zlecenia natomiast takiego obowiązku nie nakłada. Możemy dostać wypowiedzenie umowy zlecenia w każdym czasie, bez wzmianki o przyczynach, bez żadnych terminów

Przykład pierwszy

Pracownik zatrudniony jest na umowie o pracę jako drukarz w pełnym wymiarze czasu pracy. Jego Pracodawca zatrudnia go Dodatkowo w ramach umowy zlecenia na tym samym stanowisku. Utrzymuje nad nim kierownictwo. Nastąpiło tu uzupełnienie umowy o pracę. Zatem takie zatrudnienie jest nieprawidłowe. Zatrudnienie na umowę zlecenie, które spełnia warunki umowy o pracę jest karalne.

Umowa o pracę vs umowa zlecenia

Czytaj też Obowiązki zleceniobiorcy

Umowa o pracę vs umowa zlecenia –

Przykład drugi

Pan Piotr zawarł umowę zlecenia na wykonywanie renowacji części budynku kropka W umowie określono sposób wykonania zlecenia a ponadto od tego sposobu uzależniono wynagrodzenie kropka W czasie pracy Pan Piotr musiał wykonywać wiążące polecenia pracodawcy. Taka praca wykonywana pod wpisem kierownictwem, ma charakter pracy na podstawie umowy o pracę i tak musi być traktowana. Musimy mieć świadomość, że w praktyce mamy do czynienia z różnymi zjawiskami. Często warunki umowy zlecenia mieszają się, wzajemnie przenikają z warunkami umowy o pracę kropka tworzą się wówczas odmienne interpretacje, które bardzo często musi rozstrzygać sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *