Przeglądaj kategorie dla

Aktualności

Aktualności

Pokazuje: 21 - 30 z 61 artykułów
urlop pracownika

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?

Wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi, zależy od wielu czynników, w tym od przepisów obowiązujących w danym kraju, rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy. W Polsce, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje co najmniej 20 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, jeśli jego zatrudnienie trwało mniej niż 10 lat. Po 10 latach pracy pracownik ma …

pro forma

Co to jest faktura pro forma?

Faktura pro forma to dokument handlowy, który przedstawia szacunkowy koszt zamówienia towarów lub usług przed faktyczną transakcją handlową. Faktura pro forma nie jest faktycznym rachunkiem za zakupione towary lub usługi, ale służy jako informacja dla klienta dotycząca szacunkowych kosztów i warunków sprzedaży. Faktura pro forma zawiera informacje na temat produktów lub usług, w tym ich …

upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to formalna procedura umożliwiająca osobie fizycznej, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, uregulowanie swoich długów wobec wierzycieli, a w konsekwencji odzyskanie stabilności finansowej. W Polsce upadłość konsumencka regulowana jest przez ustawę o upadłości konsumenckiej. Procedura upadłości konsumenckiej polega na złożeniu wniosku przez dłużnika do sądu, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ogłasza upadłość …

aktywa i pasywa

Czym jest księgowość oparta o pasywa i aktywa?

Księgowość oparta o pasywa i aktywa to podstawowy system rachunkowości stosowany w większości przedsiębiorstw. W tym systemie księgowym, wszystkie transakcje finansowe są klasyfikowane jako transakcje związane z aktywami lub pasywami. Aktywa to wszystkie zasoby, które firma posiada, takie jak np. gotówka, nieruchomości, sprzęt, zapasy itp. Pasywa to zobowiązania finansowe firmy, takie jak np. kredyty, zobowiązania …

środki trwałe

Co to są środki trwałe?

Środki trwałe to długotrwałe aktywa, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo w jego działalności operacyjnej i posiadają określony okres użytkowania przekraczający rok. Mogą to być na przykład: Środki trwałe są zazwyczaj inwestycją długoterminową dla przedsiębiorstwa, a ich wartość zmniejsza się wraz z upływem czasu i eksploatacją, co jest uwzględniane w ich amortyzacji. Z kolei ich wartość …

koszty windykacji

Czy wydatki na windykację mogą być kosztem?

Tak, wydatki na windykację mogą być uznane za koszty podatkowe dla celów podatkowych w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie poniesione w celu osiągnięcia przychodów wydatki, w tym również koszty związane z windykacją należności. Warto jednak pamiętać, że …

faktura vat

Jakie informacje muszą się znaleźć na fakturze?

Faktura jest oficjalnym dokumentem handlowym, który zawiera informacje dotyczące transakcji handlowej między dwoma podmiotami. Według polskiego prawa, na fakturze muszą się znaleźć następujące informacje: Warto zaznaczyć, że w zależności od rodzaju transakcji i branży, na fakturze mogą się znaleźć również inne informacje wymagane przez prawo. Jakie braki powoduja, że faktura VAT jest nieważna? Nieprawidłowo wypełniona …

VAT w Unii Europejskiej

Jakie są stopy podatku VAT w krajach Unii Europejskiej?

Stawki podatku VAT (Value Added Tax) w krajach Unii Europejskiej są zróżnicowane i zależą od rodzaju towarów i usług, na które jest nakładany podatek. Poniżej przedstawiam podstawowe stawki VAT w poszczególnych krajach UE: Należy jednak pamiętać, że powyższe stawki podatku VAT mogą się różnić w zależności od rodzaju towarów i usług oraz od sytuacji prawnej …

inflacja

Co to jest inflacja?

Inflacja to ogólny wzrost cen dóbr i usług w gospodarce, co prowadzi do spadku wartości pieniądza. Innymi słowy, inflacja oznacza, że ​​tyle samo pieniędzy nie jest już w stanie kupić tyle samo towarów i usług, co wcześniej. Inflacja może być mierzona na różne sposoby, ale najczęściej stosuje się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) …