Upadłość konsumencka to formalna procedura umożliwiająca osobie fizycznej, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, uregulowanie swoich długów wobec wierzycieli, a w konsekwencji odzyskanie stabilności finansowej. W Polsce upadłość konsumencka regulowana jest przez ustawę o upadłości konsumenckiej.

Procedura upadłości konsumenckiej polega na złożeniu wniosku przez dłużnika do sądu, który po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku ogłasza upadłość konsumencką. Wierzyciele zostają poinformowani o otwarciu postępowania, a dłużnik zobowiązany jest do złożenia listy swoich długów i podania informacji o swoich dochodach oraz majątku.

W ramach upadłości konsumenckiej sąd wyznacza kuratora, który odpowiada za przeprowadzenie postępowania. Kurator sporządza plan spłaty długów, który uwzględnia sytuację finansową dłużnika. Plan ten może przewidywać umorzenie części długu lub rozłożenie spłaty na raty.

Po wykonaniu wszystkich zobowiązań wynikających z planu spłaty, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania. Dłużnik staje się wtedy wolny od swoich długów, a jego sytuacja finansowa ulega poprawie.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *