Faktura jest oficjalnym dokumentem handlowym, który zawiera informacje dotyczące transakcji handlowej między dwoma podmiotami. Według polskiego prawa, na fakturze muszą się znaleźć następujące informacje:

 1. Data wystawienia faktury
 2. Numer faktury
 3. Nazwa i adres sprzedawcy oraz NIP (numer identyfikacji podatkowej)
 4. Nazwa i adres nabywcy oraz NIP (jeśli jest nabywcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą)
 5. Opis sprzedanych towarów lub usług wraz z ich ilością i ceną netto
 6. Stawki podatku VAT oraz kwoty podatku VAT
 7. Kwota brutto (suma wartości netto i podatku VAT)
 8. Sposób płatności oraz termin płatności
 9. Oznaczenie transakcji jako krajowa lub międzynarodowa
 10. Podpis sprzedawcy lub osoby upoważnionej do wystawienia faktury.

Warto zaznaczyć, że w zależności od rodzaju transakcji i branży, na fakturze mogą się znaleźć również inne informacje wymagane przez prawo.

Jakie braki powoduja, że faktura VAT jest nieważna?

Nieprawidłowo wypełniona faktura VAT lub faktura, która nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, może zostać uznana za nieważną. Oto kilka przykładów braków, które mogą spowodować, że faktura VAT jest nieważna:

 1. Brak numeru faktury – numer faktury jest jednym z obowiązkowych elementów i musi być wpisany na fakturze.
 2. Brak daty wystawienia faktury – data wystawienia faktury musi być określona na fakturze.
 3. Brak opisu sprzedanych towarów lub usług – na fakturze musi znajdować się dokładny opis sprzedanych towarów lub usług.
 4. Brak kwoty podatku VAT – kwota podatku VAT musi być określona na fakturze.
 5. Brak stawki podatku VAT – faktura VAT musi zawierać informacje o stawce podatku VAT.
 6. Brak podpisu sprzedawcy lub osoby upoważnionej – faktura musi być podpisana przez sprzedawcę lub osobę upoważnioną do wystawienia faktury.
 7. Brak NIP nabywcy – jeśli nabywcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, na fakturze musi zostać podany jego numer NIP.
 8. Błędny numer NIP sprzedawcy lub nabywcy – jeśli numer NIP jest błędny lub niezgodny z rzeczywistością, faktura może zostać uznana za nieważną.
 9. Inne błędy lub braki – faktura VAT może zostać uznana za nieważną z powodu innych błędów lub braków, takich jak np. błędny adres, brak nazwy firmy, brak danych dotyczących płatności, etc.

Warto zaznaczyć, że jeśli faktura zostanie uznana za nieważną, to nie może ona stanowić podstawy do odliczenia podatku VAT.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *