Księgowość oparta o pasywa i aktywa to podstawowy system rachunkowości stosowany w większości przedsiębiorstw.

W tym systemie księgowym, wszystkie transakcje finansowe są klasyfikowane jako transakcje związane z aktywami lub pasywami. Aktywa to wszystkie zasoby, które firma posiada, takie jak np. gotówka, nieruchomości, sprzęt, zapasy itp. Pasywa to zobowiązania finansowe firmy, takie jak np. kredyty, zobowiązania podatkowe, płace do wypłaty itp.

W księgowości opartej o pasywa i aktywa, bilans firmy przedstawia stan jej aktywów i pasywów w danym momencie. Bilans jest zawsze równy: suma aktywów jest równa sumie pasywów. Dlatego też, każda transakcja finansowa musi wpłynąć zarówno na stronę aktywów, jak i na stronę pasywów.

Na przykład, gdy firma sprzedaje produkt, jej aktywa (gotówka) zwiększają się, ale jednocześnie jej zobowiązanie do dostawcy (pasywa) również wzrasta. Podobnie, gdy firma zaciąga pożyczkę, jej aktywa nie zmieniają się, ale zobowiązania finansowe (pasywa) zwiększają się.

Dzięki systemowi księgowości opartemu o pasywa i aktywa, przedsiębiorstwa są w stanie dokładnie monitorować swoje finanse, zarządzać swoim majątkiem i zobowiązaniami oraz wypełniać swoje obowiązki podatkowe.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *