Stawki podatku VAT (Value Added Tax) w krajach Unii Europejskiej są zróżnicowane i zależą od rodzaju towarów i usług, na które jest nakładany podatek. Poniżej przedstawiam podstawowe stawki VAT w poszczególnych krajach UE:

 • Austria: 20%, 13%, 10%
 • Belgia: 21%, 6%
 • Bułgaria: 20%
 • Chorwacja: 25%, 13%, 5%
 • Cypr: 19%, 9%
 • Czechy: 21%, 15%
 • Dania: 25%, 0%
 • Estonia: 20%, 9%
 • Finlandia: 24%, 14%, 10%
 • Francja: 20%, 10%, 5,5%
 • Grecja: 24%, 13%, 6%
 • Hiszpania: 21%, 10%, 4%
 • Holandia: 21%, 9%, 0%
 • Irlandia: 23%, 13.5%, 9%, 4.8%
 • Litwa: 21%, 9%
 • Luksemburg: 17%, 14%, 8%
 • Łotwa: 21%, 12%
 • Malta: 18%, 7%
 • Niemcy: 19%, 7%, 0%
 • Polska: 23%, 8%, 5%, 0%
 • Portugalia: 23%, 13%, 6%
 • Rumunia: 19%, 9%
 • Słowacja: 20%, 10%
 • Słowenia: 22%, 9,5%
 • Szwecja: 25%, 12%, 6%
 • Węgry: 27%, 18%, 5%
 • Wielka Brytania (po opuszczeniu UE): 20%, 5%, 0%

Należy jednak pamiętać, że powyższe stawki podatku VAT mogą się różnić w zależności od rodzaju towarów i usług oraz od sytuacji prawnej danego kraju.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *