Tak, wydatki na windykację mogą być uznane za koszty podatkowe dla celów podatkowych w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju.

W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie poniesione w celu osiągnięcia przychodów wydatki, w tym również koszty związane z windykacją należności.

Warto jednak pamiętać, że aby uznać wydatek związany z windykacją za koszt podatkowy, musi on być rzeczywiście poniesiony w celu odzyskania należności, a nie na przykład w wyniku zaniedbań lub błędów pracowników. Ponadto, należy zachować dokumentację potwierdzającą poniesienie takich wydatków.

Czy utracone odsetki mogą być kosztem?

Utrata odsetek z tytułu niewywiązania się przez dłużnika z zobowiązania nie może być uznana za koszt podatkowy w większości krajów, w tym w Polsce.

W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie poniesione w celu osiągnięcia przychodów wydatki. Utrata odsetek nie jest bezpośrednio związana z uzyskiwaniem przychodów, a raczej jest skutkiem ich utraty.

Jednakże, w niektórych sytuacjach utrata odsetek może być odliczana jako koszt podatkowy. Na przykład, w przypadku gdy odsetki nie zostały uregulowane przez dłużnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a są uznane za stratę na nierzetelnych kontrahentach, to takie straty mogą być uznane za koszt podatkowy.

W każdym przypadku, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować sytuację i zwrócić się do specjalisty w celu uzyskania porady w kwestii uzyskiwania odliczeń podatkowych.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *