O autorze

avatar

PracownikWFirmie

Pokazuje: 1 - 10 z 49 artykułów

O czym należy pamiętać zatrudniając emeryta?

Zatrudnianie emerytów może być korzystne dla firmy, ponieważ często posiadają oni bogate doświadczenie zawodowe i umiejętności, które mogą przyczynić się do sukcesu organizacji. Poniżej przedstawiam kilka ważnych czynników, o których należy pamiętać, zatrudniając emerytów: Czy zatrudnienie emeryta wiąże się z innymi podatkami i składkami? Zatrudnienie emeryta może wiązać się z pewnymi specyficznymi podatkami i składkami, …

Jakie są przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony?

Istnieje wiele różnych przyczyn rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Oto kilka najczęstszych powodów: Jakie są przypadki kiedy nie można rozwiązać umowy o pracę? Istnieją pewne przypadki, kiedy umowa o pracę nie może być rozwiązana. Oto kilka sytuacji, w których istnieją ograniczenia w rozwiązaniu umowy o pracę:

Co to jest ubezpieczenie KRUS?

Ubezpieczenie KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) to system ubezpieczeń społecznych w Polsce, który zapewnia ubezpieczenie rolników. Jest to obligatoryjne ubezpieczenie dla wszystkich rolników prowadzących gospodarstwa rolne i jest zarządzane przez KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ubezpieczenie KRUS oferuje różne rodzaje ubezpieczeń, które chronią rolników przed różnymi ryzykami, takimi jak choroby, wypadki, emerytura i renta, …

podatek pcc

Kiedy występuje konieczność zapłaty podatku PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest podatkiem od określonych czynności prawnych, takich jak umowy sprzedaży nieruchomości, umowy o darowiznę, umowy o dzierżawę, umowy kredytowe, umowy spółek, umowy najmu czy umowy zlecenia. Konieczność zapłaty podatku PCC występuje w momencie dokonania danej czynności prawnej, która podlega opodatkowaniu. Podatnik (czyli osoba, która dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu) jest zobowiązany …

Ewidencja faktury zaliczkowej w kpir

Ewidencja faktury zaliczkowej w KPIR

W ewidencji Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) należy uwzględnić faktury zaliczkowe, które zostały otrzymane lub wystawione. Jeśli otrzymaliśmy fakturę zaliczkową, należy ją wpisać do rejestru zakupów w księdze przychodów i rozchodów w momencie jej otrzymania. Wpisujemy w niej kwotę zaliczki, którą zapłaciliśmy, a także podajemy datę otrzymania faktury. W ten sposób odliczamy wartość zaliczki od …

amortyzacja samochodu osobowego

Jak działa amortyzacja samochodu osobowego?

Amortyzacja samochodu osobowego to proces księgowy, który pozwala na odliczenie kosztów związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu w celach biznesowych. Amortyzacja polega na rozłożeniu kosztów nabycia samochodu na kilka lat i odliczaniu ich częściowo w każdym roku. W Polsce, stawki amortyzacji dla samochodów osobowych zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz …

zmiana opodatkowania

Kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania w ciągu roku?

W większości krajów zmiana formy opodatkowania jest możliwa w określonych okresach lub po spełnieniu określonych warunków. W Polsce, na przykład, zmiana formy opodatkowania jest możliwa tylko raz w ciągu roku pod warunkiem, że nie minęły dwa miesiące od rozpoczęcia roku podatkowego. Jeśli chodzi o zmianę formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego, to zazwyczaj jest to …

urlop pracownika

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi?

Wymiar urlopu, jaki przysługuje pracownikowi, zależy od wielu czynników, w tym od przepisów obowiązujących w danym kraju, rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy. W Polsce, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi przysługuje co najmniej 20 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, jeśli jego zatrudnienie trwało mniej niż 10 lat. Po 10 latach pracy pracownik ma …

pro forma

Co to jest faktura pro forma?

Faktura pro forma to dokument handlowy, który przedstawia szacunkowy koszt zamówienia towarów lub usług przed faktyczną transakcją handlową. Faktura pro forma nie jest faktycznym rachunkiem za zakupione towary lub usługi, ale służy jako informacja dla klienta dotycząca szacunkowych kosztów i warunków sprzedaży. Faktura pro forma zawiera informacje na temat produktów lub usług, w tym ich …