Z naszego bloga

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach – w tym artykule pokażemy jak łączyć pracę na umowę zlecenie z różnymi życiowymi sytuacjami. Umowa zlecenia i zasiłek macierzyński Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie zamyka nam możliwości podjęcia pracy zarobkowej.Jeśli więc korzystamy z zasiłku macierzyńskiego i Podejmiemy pracę na umowę zlecenia,podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobieraniatego zasiłku. …

ZUS ustala właściwego płatnika składek

ZUS ustala właściwego płatnika składek

ZUS ustala właściwego płatnika składek Nikt nie zabrania nam zatrudniać się u więcej niż jednego czy dwóch pracodawców. Musimy tylko prawidłowo określić rodzaj umowy i wskazać płatnika naszych obowiązków wobec ubezpieczeń społecznych. Takie możliwości posiada ZUS na mocy decyzji administracyjnej ustala, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek przy zbiegu kilku pracodawców z biegiem tytułów do …

Teoria na kursie na wózek widłowy

Teoria na kursie na wózek widłowy

Teoria na kursie na wózek widłowy Podczas kursu na wózek widłowy w Polsce, część teoretyczna szkolenia obejmuje zazwyczaj następujące tematy: Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas pracy na wózku widłowym. W tym identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i korzystanie z wyznaczonych tras. Poznanie różnych elementów wózka widłowego, takich jak kabina operatora, silnik, …

Umowa zlecenia - czy może być ustna ?

Umowa zlecenia – czy może być ustna ?

Umowa zlecenia – czy może być ustna ? Umowa zlecenie nie musi być sztywnym zapisem. Może mieć nawet formę ustną. Może być tak że wyrażona sposób dorozumiany, to znaczy przez dopuszczenie do wykonywania pracy. Jeśli zaistnienie jakiś spór ze zlecenia dawcą a umowa nie zawiera na przykład zasad współpracy czy też treści praw i obowiązków, …

Zmiany w Kodeksie Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy

Zmiany w Kodeksie Pracy Program Prawa i Sprawiedliwości wprowadza różne zmiany dotyczące urlopów. Nowa wersja Kodeksu Pracy wprowadza nową formę urlopu i reguluje sprawy związane z zasiłkami dla rodziców. Jednak najważniejszą zmianą jest wprowadzenie definicji pracy zdalnej, co oznacza, że teraz ta forma wykonywania obowiązków zawodowych jest w pełni uregulowana prawnie. Przed zaplanowaniem urlopu wypoczynkowego, …

uzyskać uprawnienia na wózek widłowy

Jak uzyskać uprawnienia na wózek widłowy ?

Aby uzyskać uprawnienia na wózek widłowy w Polsce, należy przejść odpowiednie szkolenie i zdać egzamin praktyczny. Oto ogólne kroki, które należy podjąć w celu uzyskania uprawnień na wózek widłowy: Ważne jest, aby wybierać akredytowane miejsca szkoleniowe, które spełniają wymogi i standardy szkolenia na wózek widłowy. Przed rozpoczęciem szkolenia należy również upewnić się, że spełniasz wymagania …

Umowa zlecenie - częste problemy

Umowa zlecenie – częste problemy

Umowa zlecenie – częste problemy Określenie zakresu czynności do wykonywania przez zlecenia biorę jest często kłopotliwy i problematyczne. Jeśli nasza umowa określa czynności bardzo ogólnie, nie mówi o konkretnych czynnościach do wykonywania, to możemy uważać, że zleceniobiorca w praktyce wykonuje polecenia zleceniodawcy. Zleceniodawca może wydawać wskazówki dotyczące sposobu wykonywania pracy, ale zleceniobiorca wykonuje elementy zobowiązania …

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność Przykład trzeci

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność

Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność oraz emerytura lub renta.Osoba, która nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może także wykonywaćpracę na umowę zlecenie. Jednocześnie prowadzić także poza rolniczą działalnośćgospodarczą. Z tytułu obu umów Osoba ta jest zobowiązana do odprowadzania składek naubezpieczenia Emerytalne i rentowe. Tak jest do czasu ustalenia prawa do emerytury. Jeślijesteśmy …

Zbieg tytułów do ubezpieczeń - przykłady

Zbieg tytułów do ubezpieczeń – przykłady

Zbieg tytułów do ubezpieczeń przykłady Każdy, to zatrudnia się na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowyoświadczenie usług obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu orazwypadkowemu. Składki na te ubezpieczenia nalicza się od dnia rozpoczęcia do dniarozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jestdobrowolne. Będzie obejmowało pracownika od dnia wskazanego we wniosku, ale niewcześniej niż …

Praktyczna część kursu na wózek widłowy

Praktyczna część kursu na wózek widłowy

Praktyczna część kursu na wózek widłowy skupia się na nabywaniu umiejętności praktycznych związanych z obsługą wózka widłowego. Podczas tej części szkolenia będziesz mieć okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy na wózku widłowym pod nadzorem instruktora. Oto kilka elementów, które mogą być objęte praktyczną częścią kursu na wózek widłowy: Instruktor przedstawi Ci podstawowe funkcje i …