Umowa zlecenie – częste problemy Określenie zakresu czynności do wykonywania przez zlecenia biorę jest często kłopotliwy i problematyczne. Jeśli nasza umowa określa czynności bardzo ogólnie, nie mówi o konkretnych czynnościach do wykonywania, to możemy uważać, że zleceniobiorca w praktyce wykonuje polecenia zleceniodawcy. Zleceniodawca może wydawać wskazówki dotyczące sposobu wykonywania pracy, ale zleceniobiorca wykonuje elementy zobowiązania z należytą starannością. Według kodeksu pracy zleceniobiorcy nie należy się urlop wypoczynkowy. Jednak długotrwała zlecenia mogę spowodować, że strony uzgodnią wolne dni dla przyjmującego zlecenie.

Czytaj też: Jak wyliczyć swój staż pracy ?

Umowa zlecenie - częste problemy

Umowa zlecenie – częste problemy –

Kto dostarcza narzędzia pracy ?

Pozostaje jeszcze kwestia narzędzi pracy. Każda
praca wymaga określonego sprzętu czy narzędzi. Zatem korzystanie ze służbowego sprzętu
nie oznacza, że zatrudniani jesteśmy na podstawie umowy o pracę. Na przykład osoba
sprzątająca pomieszczenia biurowe, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, nie będzie
nosiła codziennie szczotek czy środków czystości. Takie wyposażenie zapewnia
pracującemu zleceniodawca.

Umowy zlecenia mogą wiązać się z niepewnością dotyczącą terminu i sposobu wypłaty wynagrodzenia. Zdarza się, że zleceniodawcy opóźniają płatności lub nie regulują wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Umowy zlecenia nie gwarantują takiej samej ochrony socjalnej jak umowy o pracę. Zleceniobiorcy mogą nie mieć dostępu do pełnego pakietu świadczeń socjalnych, takich jak urlop wypoczynkowy, chorobowe czy świadczenia związane z macierzyństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *