Zmiany w Kodeksie Pracy Program Prawa i Sprawiedliwości wprowadza różne zmiany dotyczące urlopów. Nowa wersja Kodeksu Pracy wprowadza nową formę urlopu i reguluje sprawy związane z zasiłkami dla rodziców. Jednak najważniejszą zmianą jest wprowadzenie definicji pracy zdalnej, co oznacza, że teraz ta forma wykonywania obowiązków zawodowych jest w pełni uregulowana prawnie. Przed zaplanowaniem urlopu wypoczynkowego, opiekuńczego lub rodzicielskiego warto zapoznać się z proponowanymi zmianami w kodeksie pracy. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Zagrożenie epidemiczne a zaległy urlop

Aktualnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, który zastąpił stan epidemii, trwający do 16 maja. Mimo tej zmiany, szczególne przepisy dotyczące prawa pracy nie zostały odwołane. To ma konkretne skutki dla urlopów pracowniczych. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca wciąż ma możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. To uprawnienie pracodawcy warto mieć na uwadze, szczególnie w kontekście nadchodzących wakacji i terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Termin na wykorzystanie urlopu za rok ubiegły wygasa pod koniec września tego roku.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Nowość w urlopach dla rodziców

Planowane są wydłużone urlopy rodzicielskie. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Po wprowadzonych zmianach, urlop rodzicielski wyniesie odpowiednio 41 tygodni przy narodzinach jednego dziecka i 43 tygodnie przy narodzinach dwójki lub więcej dzieci. Dodatkowo, wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego ma wynosić 70% podstawy wymiaru zasiłku. Niemniej jednak, jeśli pracownica złoży wniosek o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie, miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Ograniczono również okres po narodzinach dziecka, w który ojciec ma możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego. Aktualnie można to zrobić do momentu, gdy dziecko kończy 24 miesiące życia. Po wprowadzonych zmianach ojciec będzie miał na to czas do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Czytaj też Zbieg tytułów do ubezpieczeń – przykłady

„Siła wyższa” uprawnia do urlopu

Wprowadzony nowy rodzaj urlopu, zgodnie z nowym kodeksem, to urlop przysługujący pracownikowi w przypadku wystąpienia siły wyższej. Pracownik będzie uprawniony do nieobecności w pracy z powodu nagłych spraw rodzinnych wynikających z choroby lub wypadku. Urlop ten będzie przysługiwał przez 2 dni lub równowartość 16 godzin. W czasie tego urlopu pracownik zachowa prawo do otrzymywania połowy swojego wynagrodzenia.

Zmiany w Kodeksie Pracy –

Wreszcie jest definicja pracy zdalnej

Definicja określi ją jako wykonywanie pracy w pełni lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. W tym także przy adresie zamieszkania pracownika. Praca ta będzie obejmować korzystanie z różnych środków komunikacji na odległość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *