Umowa zlecenia – czy może być ustna ? Umowa zlecenie nie musi być sztywnym zapisem. Może mieć nawet formę ustną. Może być tak że wyrażona sposób dorozumiany, to znaczy przez dopuszczenie do wykonywania pracy. Jeśli zaistnienie jakiś spór ze zlecenia dawcą a umowa nie zawiera na przykład zasad współpracy czy też treści praw i obowiązków, dowodem w sprawie mogą być zeznania świadków. W praktyce bywa jednak różnie. Warto więc, byśmy zadbali o własne interesy i stworzyli pisemną formę umowy zlecenia. Unikniemy ewentualnych kłopotów w przyszłości. Dobra i przejrzysta umowa pisemna zlecenia zawiera przede wszystkim dokładnie nazwany rodzaj umowy oraz datę zawarcia. W umowie znajdziemy także imiona i nazwiska stron, ich daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania. Warto także podać numery dokumentów tożsamości.

Umowa zlecenia - czy może być ustna ?

Inne elementy umowy

Bardzo ważnym elementem umowy zlecenia jest data rozpoczęcia i
zakończenia czynności wskazanych w umowie. Dla właściwego zabezpieczenia interesów
obu stron warto podać dokładny opis pracy i miejsce jej wykonywania. Podajemy także
zakres współpracy między stronami oraz wynagrodzenie.– to ostatnie podajemy jeśli
zlecenie jest płatne. Pracodawca, aby uniknąć nieporozumień, dodatkowo informuje
zleceniobiorcę o karach umownych za niedbałe wykonanie zlecenia albo za wypowiedzenie
umowy bez ważnych powodów.

Czytaj też: Umowa zlecenia i pozarolnicza działalność

Umowa zlecenia – czy może być ustna ? Zachowanie tajemnicy

W umowie zleceniodawca może zastrzec zobowiązanie do
zachowania tajemnicy oraz zakaz konkurencji nie tylko na czas trwania umowy, ale także na
określony czas po realizacji umowy. Tym samym zleceniobiorca nie podejmuje działalności
konkurencyjnej po ustaniu umowy zlecenia, ale zlecenia dawca zapewnia mu
odszkodowanie. Wysokość takiego odszkodowania również powinno być określone w
umowie zlecenia. Pamiętajmy, że im precyzyjniej określimy warunki współpracy, tym
większa szansa, że unikniemy sporów na tym tle w przyszłości. Umowy zlecenia nie musimy
zawierać u notariusza czy u radcy prawnego. Jeśli jednak na co dzień nie masz do czynienia
z prawem, warto skorzystać z porady prawnika, który ma doświadczenie w prawie cywilnym.
Z pewnością doradzi nam w jaki sposób najlepiej zabezpieczymy nasze interesy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *