Przeglądaj kategorie dla

Kadry i HR

Kadry i HR

Pokazuje: 11 - 20 z 111 artykułów
Równoczesne zatrudnienie i zmiana warunków

Równoczesne zatrudnienie i zmiana warunków

Równoczesne zatrudnienie i zmiana warunków Pracodawca nie może zabronić pracownikowi podjęcia pracy w innym przedsiębiorstwie. Zniesienie tego zakazu dotyczy możliwości współpracy z innymi firmami. Może być to współpraca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innych umów. Kiedy obowiązuje zakaz równoczesnego zatrudnienia obowiązuje , gdy pracodawca i pracownik zawrą umowę o zakazie konkurencji w …

Umowa o pracę - czas pracy i urlopy

Umowa o pracę – czas pracy i urlopy

Umowa o pracę – czas pracy i urlopy Zgodnie z przepisami zawartymi w artykule 129, paragraf 1 Kodeksu pracy, ograniczony jest czas pracy pracowników. Zgodnie z tym przepisem, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i średnio 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy dla okresu rozliczeniowego nieprzekraczającego 4 miesiące. Z kolei artykuł 131, paragraf …

Kwalifikacje operatora urządzeń dźwigowych

Kwalifikacje operatora urządzeń dźwigowych

Kwalifikacje operatora urządzeń dźwigowych są regulowane w polskim prawie pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba pełniąca funkcję operatora urządzeń dźwigowych musi spełniać określone wymagania i posiadać odpowiednie kwalifikacje. Poniżej przedstawiam podstawowe informacje na ten temat: Czytaj też Jak uzyskać uprawnienia na wózek widłowy ? Przepisy dotyczące kwalifikacji operatorów urządzeń dźwigowych mogą ulegać zmianom. Dlatego zawsze …

Optymalizacja procesu rekrutacji

Optymalizacja procesu rekrutacji

Optymalizacja procesu rekrutacji może przynieść wiele korzyści, takich jak skrócenie czasu zatrudnienia, zwiększenie trafności wyboru kandydatów i poprawa efektywności działu rekrutacji. Zanim rozpoczniesz proces rekrutacji, dokładnie określ swoje wymagania dotyczące stanowiska. Sporządź szczegółowy opis stanowiska, zawierający wymagane umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. To pomoże w skoncentrowaniu się na poszukiwaniu odpowiednich kandydatów. Opracuj klarowny profil kandydata, opisujący …

Jakie kwalifikacje musi mieć monter konstrukcji stalowych ?

Jakie kwalifikacje musi mieć monter konstrukcji stalowych ?

Jakie kwalifikacje musi mieć monter konstrukcji stalowych ? Monter konstrukcji stalowych to osoba odpowiedzialna za montaż i instalację różnego rodzaju konstrukcji stalowych, takich jak hale, mosty, wieże, konstrukcje ramowe i inne. Aby pracować jako monter konstrukcji stalowych, zazwyczaj wymaga się posiadania pewnych kwalifikacji i umiejętności. Wykształcenie Zazwyczaj nie ma określonego wymaganego wykształcenia formalnego, ale posiadanie …

Szkolenie montera konstrukcji stalowych

Szkolenie montera konstrukcji stalowych

Szkolenie montera konstrukcji stalowych może obejmować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne elementy. W zależności od organizatora szkolenia i poziomu zaawansowania, program może się różnić. Szkolenie rozpoczyna się zazwyczaj od wprowadzenia do budownictwa stalowego, obejmującego podstawowe terminy oraz zasady i pojęcia związane z konstrukcjami stalowymi. Dodatkowo może obejmować omówienie różnych rodzajów konstrukcji stalowych i ich zastosowań. …

Umowa zlecenie ze studentem

Umowa zlecenie ze studentem

Umowa zlecenie ze studentem Ze względu na życiowe potrzeby pracę podejmują także uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Jeśli wykonują pracę na umowę zlecenia, to do ukończenia 26 lat nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu kropka nie podlegają ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Dla celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – …

Czym jest mobbing ?

Czym jest mobbing ?

Czym jest mobbing ? Mobbing, znany również jako molestowanie na miejscu pracy, to powtarzający się, długotrwały i celowy wzorzec negatywnego zachowania skierowanego przeciwko jednej osobie lub grupie osób w miejscu pracy. Jest to forma psychologicznego i emocjonalnego wykorzystywania, która może prowadzić do poważnych szkód zarówno dla ofiary, jak i dla organizacji. Przykłady zachowań Mobbing może …

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach

Umowa zlecenie w różnych sytuacjach – w tym artykule pokażemy jak łączyć pracę na umowę zlecenie z różnymi życiowymi sytuacjami. Umowa zlecenia i zasiłek macierzyński Pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie zamyka nam możliwości podjęcia pracy zarobkowej.Jeśli więc korzystamy z zasiłku macierzyńskiego i Podejmiemy pracę na umowę zlecenia,podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobieraniatego zasiłku. …

ZUS ustala właściwego płatnika składek

ZUS ustala właściwego płatnika składek

ZUS ustala właściwego płatnika składek Nikt nie zabrania nam zatrudniać się u więcej niż jednego czy dwóch pracodawców. Musimy tylko prawidłowo określić rodzaj umowy i wskazać płatnika naszych obowiązków wobec ubezpieczeń społecznych. Takie możliwości posiada ZUS na mocy decyzji administracyjnej ustala, który podmiot jest faktycznie płatnikiem składek przy zbiegu kilku pracodawców z biegiem tytułów do …