Równoczesne zatrudnienie i zmiana warunków Pracodawca nie może zabronić pracownikowi podjęcia pracy w innym przedsiębiorstwie. Zniesienie tego zakazu dotyczy możliwości współpracy z innymi firmami. Może być to współpraca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i innych umów.

Kiedy obowiązuje zakaz równoczesnego zatrudnienia obowiązuje , gdy pracodawca i pracownik zawrą umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Po podpisaniu takiej umowy pracownik musi powstrzymać się od podejmowania dodatkowych zajęć.

Równoczesne zatrudnienie i zmiana warunków

Dodatkowo, pracodawca może zabronić pracownikowi wykonywania pracy dla innego pracodawcy, jeżeli przepisy prawne przewidują taką możliwość. Na przykład przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników samorządowych bezpośrednio zakazują wykonywania zajęć, które naruszałyby obowiązki służbowe.

Czytaj też: 5 błędów poznawczych utrudniających pracę

Równoczesne zatrudnienie i zmiana warunków

Zmiana warunków zatrudnienia

Pracownik, który jest zatrudniony u tego samego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy, ma prawo raz w roku złożyć wniosek o zmianę warunków zatrudnienia. Dotyczy to nie pracowników zatrudnionych na okres próbny.

Wniosek może obejmować różne aspekty. Na przykład zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub zwiększenie wymiaru pełnego etatu pracy.

Pamiętaj! Jesteś zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na taki wniosek nie później niż w ciągu 1 miesiąca od jego złożenia i, o ile to możliwe, uwzględnić go.

Jeśli odmówisz, musisz wskazać pracownikowi przyczyny takiej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *