Szkolenie montera konstrukcji stalowych może obejmować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne elementy. W zależności od organizatora szkolenia i poziomu zaawansowania, program może się różnić. Szkolenie rozpoczyna się zazwyczaj od wprowadzenia do budownictwa stalowego, obejmującego podstawowe terminy oraz zasady i pojęcia związane z konstrukcjami stalowymi. Dodatkowo może obejmować omówienie różnych rodzajów konstrukcji stalowych i ich zastosowań. Istotnym elementem szkolenia jest nauka czytania i interpretacji rysunków technicznych, które opisują geometrię i wymiary konstrukcji stalowych. Co więcej uczestnicy szkolenia uczą się rozpoznawać symbole, znaki i wymiary na rysunkach. Szkolenie obejmuje omówienie różnych metod i technik montażu konstrukcji stalowych. Uczestnicy uczą się, jak prawidłowo montować elementy stalowe, w tym przygotowanie, łączenie, spawanie i mocowanie elementów.

Szczególny nacisk kładziony jest przede wszystkim na przepisy i normy bezpieczeństwa dotyczące pracy na placu budowy. Co ważne uczestnicy szkolenia dowiadują się o niezbędnych środkach ostrożności i procedurach awaryjnych oraz ochronie przed upadkiem. Szkolenie obejmuje zapoznanie się z różnymi narzędziami a także maszynami i urządzeniami używanymi w montażu konstrukcji stalowych. Co więcej uczestnicy uczą się obsługiwać sprzęt, takie jak wciągniki lub dźwigi, czy spawarki oraz wiertarki itp. Szkolenie montera konstrukcji stalowych często obejmuje praktyczne ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Warto dodać, że mogą to być symulowane montaże konstrukcji, prace przygotowawcze, spawanie i inne związane czynności.

Przykładowy program

    Moduł I:

    Wprowadzenie do teoretycznej wiedzy z zakresu czytania rysunku technicznego i specyfikacji materiałowej.

  •     Poznasz oznaczanie spoin na rysunkach
    • Elementem wiedzy teoretycznej jest także wymiarowanie spoin na rysunku technicznym
  •     Co więcej poznasz metodę przedstawiania złączy na rysunkach
  •     Poznasz także położenie strzałki linii odniesienia
  •     Znaki elementarne.
  •     Oznaczenia dodatkowe
  •     Oznaczenia specjalne
  •     Wymiarowanie spoin
  •     Przykłady oznaczeń spoin na rysunkach- warsztaty praktyczne.
Szkolenie montera konstrukcji stalowych

    Moduł II

   Omówienie podstawowych zasad BHP podczas wykonywania ręcznego ciecia tlenowego. Dowiesz się jaka jest zasada procesu cięcia tlenowego. Poznasz budowa i sposób działania urządzeń do cięcia tlenowego. Na szkoleniu poznasz gazy stosowane przy cięciu tlenowym oraz ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego. Omówimy technikę ręcznego cięcia tlenowego. Nauczysz się jak ocenić jakość powierzchni po cięciu tlenowym. Przeprowadzimy instruktaż stanowiskowy/ działanie praktyczne.

  Szkolenie montera konstrukcji stalowych – Moduł III

    Wprowadzenie do procesów spawania – Poznasz Podstawowe pojęcia w spawalnictwie. Omówimy niezgodności spawalnicze. Normy dotyczące spawania i prac spawalniczych, w tym spajania złączy. Kolejne zajęcia to instruktaż stanowiskowy/ działanie praktyczne- doskonalenie sczepiania spoin pachwinowych metodą

Czytaj też: Umowa zlecenia z własnym pracodawcą

Warto pamiętać, że szkolenie montera konstrukcji stalowych może różnić się w zależności od organizatora, czasu trwania i poziomu zaawansowania. Niektóre przedsiębiorstwa oferują również programy szkoleniowe wewnętrznie, gdzie nowi monterzy zdobywają praktyczne doświadczenie podczas pracy pod nadzorem doświadczonych pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *