Jak wyliczyć swój staż pracy ? Znajomość i obliczenie swojego stażu pracy jest ważne z wielu powodów. Jednym z nich jest ustalenie długości urlopu wypoczynkowego w ciągu roku oraz określenie, po ilu latach pracy można przystąpić do emerytury. Ponadto, pozwala to określić uprawnienia do odprawy lub nagrody jubileuszowej. Jak więc dokładnie wyliczyć swoją pracowniczą przeszłość? Aby poznać więcej szczegółów na temat obliczania stażu pracy, zachęcam do zapoznania się z treścią artykułu aż do końca.

Czytaj też: Historia kryptowalut: od łańcucha bloków do bitcoina

Okresy, które liczymy do stażu

Warto na wstępie zaznaczyć, że do wyliczenia stażu pracy wliczany jest okres, w którym osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołanie mianowane lub spółdzielczą umowę o pracę. Oznacza to, że umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenia lub o dzieło, nie są uwzględniane przy obliczaniu stażu. Powód zakończenia zatrudnienia nie ma tutaj znaczenia. Liczą się jedynie lata i miesiące przepracowane w konkretnych miejscach pracy.

Co ważne nie wszystkie okresy są związane ściśle z pracą zawodową, ale mimo to wydłużają nasz staż. Sprawdź czy możesz dodać któryś z poniższych okresów.

  • Czasie przeznaczonym na edukację. Mówimy tu o szkole średniej i studiach, także studiach doktoranckich. Jednakże wybieramy ten najlepszy okres.
  • Prowadzenie lub praca w indywidualnym gospodarstwie rolnym
  • Okres służby wojskowej
  • Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  • Czas pracy za granicą lub też u zagranicznego pracodawcy.
  • Okres przebywania na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim czy tacieżyńskim
Jak wyliczyć swój staż pracy ?

Jak wyliczyć swój staż pracy ?

Jak już wspomniano, istotne jest uwzględnienie lat i miesięcy przepracowanych na umowie o pracę przy obliczaniu stażu. Ważne jest również posiadanie dokumentów potwierdzających każde zatrudnienie. Aby obliczyć swoją pracowniczą przeszłość, można skorzystać z dostępnych kalkulatorów dostępnych na stronach internetowych, które ułatwią ten proces. Oczywiście istnieje także możliwość samodzielnego obliczenia stażu.

Podkreślmy jeszcze raz, że do stażu pracy nie wlicza się okresów pracy na innych umowach, takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy samozatrudnienie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy umowy te przekształcono na umowę o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *