Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi w określonych sytuacjach. Poniżej przedstawiam zasady dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Polsce:

  1. Jeśli pracownik zakończył stosunek pracy i nie wykorzystał całego swojego urlopu wypoczynkowego, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni urlopu.
  2. Co Jeśli pracownik i pracodawca zdecydują się rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, a pracownik nie wykorzystał całego urlopu ? Również przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
  3. W przypadku zwolnienia pracownika przez pracodawcę, bez względu na przyczynę, pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  4. Co w sytuacji, gdy pracownik nie skorzystał z urlopu w danym roku kalendarzowym i nie doszło do rozwiązania umowy o pracę ? Wtedy pracownik nie otrzymuje ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik nie mógł wykorzystać urlopu ze względu na przeszkody natury obiektywnej, takie jak choroba lub zdarzenia losowe.

Przeczytaj też: Brak pracowników logistyki Co robić ?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Jaka jest wysokość ekwiwalentu ?

Wysokość ekwiwalentu wynosi równowartość wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymałby za czas urlopu, który nie został wykorzystany. Należy również pamiętać, że pracodawca ma obowiązek informować pracowników o terminach i zasadach korzystania z urlopu. A także o konieczności jego wykorzystania w danym roku kalendarzowym.

Kiedy pracodawca może nas „wysłać” na urlop ?

Urlop wypoczynkowy jest prawem przysługującym pracownikowi, a nie obowiązkiem. Oznacza to, udziela się urlopu na wniosek pracownika i w porozumieniu z nim. Istnieją jednak dwa wyjątki, w których pracodawca może nakazać pójście na urlop

Pierwszym wyjątkiem jest wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia. Gdy umowa zostaje rozwiązana, a pracownik pozostaje na okresie wypowiedzenia, pracodawca ma prawo wysłać go na urlop bez jego zgody. Nie ma również znaczenia, czy urlop jest bieżący czy zaległy.

Drugi wyjątek dotyczy urlopu zaległego. uUrlop powinien być wykorzystany do końca września następnego roku, w którym pracownik nabył prawo do tego urlopu. Jeśli pracownikowi nie udało się wykorzystać urlopu zaległego, pracodawca może wysłać go na urlop bez jego zgody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *