Choroby zawodowe spawacza Spawanie to praca, która niesie ze sobą pewne zagrożenia zdrowotne, a niektóre z nich mogą być uznane za choroby zawodowe spawaczy. Oto kilka przykładów:

  1. Choroby układu oddechowego: Spawanie generuje dymy, pyły i opary, które mogą być wdychane przez spawacza. Narażenie na te substancje może prowadzić do różnych schorzeń układu oddechowego. Mówimy astmie, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc, a także chorobach płuc związane z metalami ciężkimi, takimi jak ołów lub mangan.
  2. Uszkodzenia oczu: Podczas spawania występuje intensywne światło łuku elektrycznego, które może uszkodzić oczy spawacza. Może to prowadzić do schorzeń oczu, takich jak zapalenie spojówek, uszkodzenia rogówki, zaćma czy nawet utrata wzroku.
  3. Spawanie może wiązać się z ekspozycją na różnego rodzaju substancje chemiczne, takie jak metale ciężkie, opary topników czy rozpuszczalniki. Długotrwałe narażenie na te substancje może prowadzić do zatrucia organizmu. Może ono objawiać się m.in. objawami neurologicznymi, uszkodzeniami wątroby, nerek lub układu nerwowego.
  4. Poparzenia i urazy termiczne: Praca przy wysokich temperaturach i blisko łuku elektrycznego niesie ryzyko poparzeń skóry i tkanek. Dodatkowo, kontakt z gorącymi przedmiotami, jak również niewłaściwe używanie lub przechowywanie spawalniczych narzędzi i materiałów, może prowadzić do urazów termicznych.
  5. Hałas: Spawalnicze procesy mogą generować hałas na poziomach przekraczających dopuszczalne normy. Długotrwałe narażenie na hałas może prowadzić do uszkodzeń słuchu i prowadzić do trwałej utraty słuchu.
  6. Niektóre narzędzia spawalnicze mogą generować wibracje. Z kolei te mogą powodować dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego, takie jak bóle pleców, drętwienie rąk czy zespoły wibracyjne.
Choroby zawodowe spawacza

Czytaj też: Spawacz – charakterystyka zawodu

Choroby zawodowe spawacza Jak zminimalizować ryzyko ?

Warto zaznaczyć, że lista ta nie jest wyczerpująca i może istnieć wiele innych zagrożeń zdrowotnych związanych z pracą spawacza. W celu minimalizacji ryzyka, istotne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej. – Takich jak maski spawalnicze, odzież ochronna, rękawice i ochrona słuchu, a także przestrzeganie właściwych procedur bezpieczeństwa i higieny pracy. Regularne badania lekarskie oraz edukacja dotycząca bezpiecznych praktyk spawalniczych również są istotne dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa spawaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *