Kontrakt menadżerski choć nie jest jeszcze precyzyjnie zdefiniowany w przepisach prawnych, jest umową, która najczęściej korzysta z regulacji dotyczących umowy zlecenia. Jego przedmiotem jest zarządzanie przedsiębiorstwem przez wykwalifikowanego menadżera. Menadżer wykonuje czynności w imieniu i na rzecz zatrudniającego, ponosząc przy tym związane z nimi ryzyko.

Kontrakt menadżerski często jest nazywany umową o zarządzanie podmiotem gospodarczym. Zasadniczo klasyfikuje się go jako umowę starannego działania. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, menadżer nie zobowiązuje się do osiągnięcia konkretnego efektu swoich działań, ale podejmuje wszelkie starania w wykonywaniu powierzonych mu czynności. Menadżer nie tylko prowadzi sprawy podmiotu zatrudniającego, ale również reprezentuje go na zewnątrz.

Kontrakt Menadżerski –

Plusy kontraktu

Umowa menadżerska umożliwia zatrudnienie wykwalifikowanego menadżera, który posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki temu można skorzystać z umiejętności profesjonalisty, który ma na celu efektywne prowadzenie firmy.

Kontrakt menadżerski może być dostosowany do konkretnej sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa. Może obejmować określony zakres obowiązków i odpowiedzialności menadżera oraz ustalić warunki finansowe i czas trwania umowy. To umożliwia elastyczne dopasowanie kontraktu do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych.

W przypadku kontraktu menadżerskiego menadżer nie musi osiągnąć konkretnego efektu, ale musi podejmować starania w celu osiągnięcia sukcesu. To daje mu większą swobodę działania i możliwość skoncentrowania się na długoterminowych rezultatach, zamiast skupiać się jedynie na krótkoterminowych celach.

Czytaj też: Czy Ukrainiec musi przejść badania do pracy ?

Minusy kontraktu menadżerskiego

Zatrudnienie wykwalifikowanego menadżera na podstawie umowy menadżerskiej może wiązać się z wysokimi kosztami. Menadżer o wysokich kwalifikacjach często żąda korzystnych warunków finansowych i dodatkowych świadczeń, co może wpływać na budżet przedsiębiorstwa.

Kontrakt Menadżerski

W przeciwieństwie do umów, w których wynagrodzenie uzależniamy od osiągnięcia określonych celów, w kontrakcie menadżerskim menadżer nie musi zapewnić określonych rezultatów. To może być wadą dla przedsiębiorstwa, które oczekuje konkretnych wyników i zwrotu z inwestycji.

Menadżer działający na podstawie kontraktu menadżerskiego reprezentuje przedsiębiorstwo na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że nieodpowiednie zachowanie menadżera może wpłynąć negatywnie na reputację firmy. Konieczne jest staranne wybranie odpowiedniego menadżera i monitorowanie jego działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *