Nagroda jubileuszowa, którą możemy przyznać pracownikowi, nie jest uregulowana w Kodeksie pracy. Zasady dotyczące tej nagrody określają inne akty prawne dotyczące grup zawodowych, takich jak nauczyciele, pracownicy urzędów państwowych, pracownicy samorządowi, służba cywilna i zakłady opieki zdrowotnej. Dodatkowo, nagroda może również przyznać pracodawca na podstawie przepisów wewnętrznych firmy.

Nagroda za przepracowane lata

Aby otrzymać nagrodę jubileuszową, pracownik musi przepracować określony czas, obejmujący okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz pracy w takim gospodarstwie. Nie bierzemy pod uwagę zatrudnienia na umowwach o dzieło czy zlecenie, ani własnej działalności gospodarczej.

Nagroda jubileuszowa

Czytaj też: Wypowiedzenie umowy o pracę

Nagroda jubileuszowa –

Ile pieniędzy dostaniemy ?

Nagrodę pracodawca przyznaje po osiągnięciu 20 lat stażu pracy. Wysokość nagrody zależy od liczby przepracowanych lat i może wynosić odpowiednio:

  • 75% wynagrodzenia po 20 latach,
  • 100% po 25 latach,
  • 150% po 30 latach i
  • 200% po 35 latach.

Wysokość nagrody może się różnić w zależności od wykonywanego zawodu. Termin wypłaty nagrody zazwyczaj przypada na dzień, w którym otrzymujemy wynagrodzenia za pracę, ale może być też wypłacona wcześniej.

Warto zaznaczyć, że konkretne przepisy i zasady dotyczące nagrody jubileuszowej różnią się w zależności od grupy zawodowej. Nagrody zależą także od regulacji obowiązujących w danym sektorze czy branży. Dlatego istotne jest odwołanie się do odpowiednich aktów prawnych lub przepisów wewnętrznych firmy, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nagrody jubileuszowej w konkretnym kontekście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *