Zasiłki wypłacane osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym (macierzyńskie, opiekuńcze, chorobowe i świadczenie rehabilitacyjne) podlegają egzekucji na zasadach właściwych dla emerytur i rent. Oznacza to, że w tym zakresie o wysokości granic potrącenia i kwot wolnych od potrąceń decydują przepisy ustawy emerytalnej (art. 833 § 5 K. p. c.).

Wskazanych przepisów nie stosuje się do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego ze środków pracodawcy (była o tym mowa w artykule Potrącenia komornicze z wynagrodzeń dla początkujących. Część 1.).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 291, 353) potrącenia komornicze z zasiłków mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • do 25% kwoty świadczenia – zajęcia niealimentacyjne,
 • do 60% kwoty świadczenia – zajęcia alimentacyjne.

Potrącenia dokonuje się od kwoty zasiłku, przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 140 ust. 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Dokonując potrąceń z zasiłków, należy pamiętać o kwotach wolnych. Od 1 lipca 2018 r. kwoty wolne od potrąceń określone są kwotowo i podlegają corocznej waloryzacji, podobnie jak emerytury i renty. W okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2022 r. kwoty wolne wynoszą:

 • 555,19 zł – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
 • 916,07 zł – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

W przypadku, gdy świadczenie przysługuje tylko za część miesiąca, należy wówczas wyznaczyć kwotę wolną od potrąceń proporcjonalnie do liczby dni, za które zasiłek przysługuje, zgodnie z poniższą zasadą:

 • obowiązującą kwotę wolną dzieli się przez 30 dni,
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni zasiłku.

Należy pamiętać, że jeśli w danym miesiącu pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę (lub wynagrodzenie chorobowe) oraz zasiłek chorobowy (macierzyński, opiekuńczy), oddzielnie należy ustalić wysokość potrącenia od wynagrodzenia (zgodnie z zasadami omówionymi w artykule Potrącenia komornicze z wynagrodzeń dla początkujących. Część 1.) oraz odrębnie od zasiłku (zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym artykule).

Przykład 1.

Pracownik przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim, za co przysługiwał mu zasiłek chorobowy w wysokości 4000,00 zł. W przypadku zajęcia wynagrodzenia przez komornika kwoty potrącenia będą następujące:

 • 1000,00 zł (25% x 4000,00 zł) – zajęcie niealimentacyjne,
 • 2400,00 zł (60% x 4000,00 zł) – zajęcie alimentacyjne.

Przykład 2.

Pracownik przebywał 5 dni w ciągu miesiąca na zwolnieniu lekarskim, za co przysługiwał mu zasiłek chorobowy w wysokości 1000,00 zł. Za resztę miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę w wysokości 3000,00 zł. W tym przypadku należy oddzielnie ustalić wysokość potrącenia od zasiłku i od wynagrodzenia:

 1. Wynagrodzenie 3000,00 zł brutto = 2202,72 zł netto
 • 141,05 zł (2202,72 zł – kwota minimalnego wynagrodzenia, tj. 2061,67 zł) – zajęcie niealimentacyjne,
 • 1321,63 zł (2202,72 zł x 60%) – zajęcie alimentacyjne;
 • zasiłek chorobowy za 5 dni – 1000,00 zł
 • 250,00 zł (1000,00 zł x 25%) – zajęcie niealimentacyjne.

Sprawdzamy kwotę wolną:

916,07 zł : 30 dni = 30,54 zł;

30,54 zł x 5 dni = 152,70 zł – ustalona kwota wolna

Zasiłek netto do wypłaty: 1000,00 – (1000,00 x 17%) – 250,00 = 580,00 zł – kwota wolna została zachowana.

 • 600,00 zł (1000,00 zł x 60%) – zajęcie alimentacyjne.

Sprawdzamy kwotę wolną:

555,19 zł : 30 dni = 18,51 zł;

18,51 zł x 5 dni = 92,55 zł – ustalona kwota wolna

 • Zasiłek netto do wypłaty: 1000,00 – (1000,00 x 17%) – 600,00 = 230,00 zł – kwota wolna została zachowana.

Tym samym pracownikowi możemy potrącić w danym miesiącu:

 • jeśli posiadałby zajęcie niealimentacyjne: 391,05 zł (141,05 zł + 250,00 zł),
 • jeśli posiadałby zajęcie alimentacyjne: 1921,63 zł (1321,63 zł + 600,00 zł).

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *