Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się przepisy w zakresie zwolnień lekarskich i wypłaty zasiłków chorobowych. Rewolucja wynika, jak można się domyśleć, z kwestii finansowych, czyli planowanym zmniejszeniem wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni lub 270 dni, w sytuacji, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą  lub przypada w trakcie ciąży.

Do jednego okresu zasiłkowego wlicza się:

  • wszystkie okresy nieprzerwanej choroby, nawet jeżeli  nieprzerwana niezdolność do pracy była spowodowana  różnymi przyczynami,
  • okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

W świetle powyższego, gdy nastąpi przerwa w niezdolności do pracy i po niej powstanie niezdolność do pracy z innej przyczyny, przysługuje prawo do nowego okresu zasiłkowego. Załóżmy, osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim 182 dni (zawał mięśnia sercowego). Po tym okresie wróciła do pracy, przepracowała 2 tygodnie, po czym złamała nogę. Niezdolność do pracy w związku ze złamaniem nogi otwiera nowy okres zasiłkowy.

Od stycznia 2022 r. nie będzie już to możliwe, ponieważ do jednego okresu zasiłkowego wliczane będą okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczy 60 dni, bez względu na przyczynę. Wyjątkiem będzie jedynie sytuacja, gdy po przerwie, niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży. Wówczas do jednego okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni.

Pracownik, jeśli wyczerpie 182 dni i ponownie zachoruje z innej przyczyny, będzie miał usprawiedliwioną nieobecność w pracy, ale nie otrzyma już za nią pieniędzy z zasiłku chorobowego.

Niekorzystna zmiana nastąpi także w okresie pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Obecnie okres ten liczy 182 dni, od nowego roku będzie to już tylko 91 dni.

Zmianie ulega także kwestia ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłku. Obecnie obliczana jest na nowo, jeśli w pobieraniu zasiłków wystąpi przerwa wynosząca co najmniej 3 miesiące kalendarzowe. Od nowego roku podstawa będzie ustalana na nowo, jeśli wskazana przerwa wyniesie co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy.

Jako korzystne zmiany wskazuje się fakt, że od 1 stycznia 2022 r. prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, przysługiwać będzie także w przypadku śmierci pracodawcy (na chwilę obecną zasiłek w takiej sytuacji nie przysługuje). Kolejna zmiana to zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu 80% podstawy wymiaru zasiłku, zamiast obecnej 70%.

Ustawodawca chciał z pewnością ukrócić wyłudzanie zwolnień lekarskich, a docelowo stracą na tym osoby, które faktycznie chorują i muszą korzystać z tzw. L4.

Cóż, pozostanie nam chorować na raty…

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *