Zatrudnienie Ukraińców w Polsce opiera się na określonych zasadach i przepisach prawa. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce. Aktualne przepisy i ich zmiany znają wyspecjalizowane agencje pracy, do których możesz zgłosić się po pomoc.

Pamiętaj przede wszystkim, że pobyt w Polsce jeszcze przed rozpoczęciem pracy, obywatela Ukrainy musi legalny. Najczęściej wymagane jest posiadanie zezwolenia na pobyt i pracę. Obecnie ważne informacje w tej sprawie można uzyskać u odpowiednich polskich instytucji, takich jak Konsulat RP w Kijowie.

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce

Zgłoszenie zatrudnienia:

Pracodawca musi zgłosić zatrudnienie obywatela Ukrainy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Zgłoszenie takie powinno zawierać informacje o pracowniku, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane dotyczące umowy o pracę.

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce

Umowa o pracę z Ukraińcem

Zatrudnienie Ukraińca w Polsce wymaga podpisania umowy o pracę. Umowę sporządzamy zgodnie z przepisami prawa pracy w Polsce i zawieramy w niej podstawowe informacje, takie jak warunki pracy, wynagrodzenie, długość czasu pracy, urlop,. Musimy ją sporządzić po ukraińsku lub w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Warunki pracy obywatela Ukrainy

Pamiętajmy, że obywatele Ukrainy mają prawo do takich samych warunków pracy i wynagrodzenia jak polscy pracownicy. Pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, płacy minimalnej, urlopu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce

Ubezpieczenia społeczne dla Ukraińców

Jakie składki odprowadza pracodawca ? Pracodawca jest odpowiedzialny za odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne świadczenia socjalne za pracownika. Zatrudniony pracownik ma prawo do korzystania z publicznych systemów ubezpieczeń społecznych. Zatem, odprowadzamy składkę: emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową i zdrowotną.

Przeczytaj też: Księgowość wszystko co musisz wiedzieć

Zatrudnienie Ukraińców w Polsce

Upewnij się, że

Status legalny: Pracodawca powinien upewnić się, że pracownik ma legalne dokumenty pobytowe i zezwolenie na pracę. W przeciwnym razie, pracodawca może narazić się na sankcje prawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *