Niniejszy artykuł poświęcony został potrąceniom komorniczym alimentacyjnym i niealimentacyjnym z wynagrodzenia za pracę. Postaram się w jak najbardziej przystępnej i zwięzłej formie przybliżyć zagadnienie.

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzeń należności, które są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz należności niealimentacyjnych. Zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu pracy wskazane potrącenia odejmowane są od kwoty netto, czyli po odliczeniu od kwoty brutto składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (pod warunkiem, że pracownik przystąpił do PPK).

Potrącenia niealimentacyjne nie mogą przekraczać 50% kwoty wynagrodzenia netto, natomiast potrącenia alimentacyjne 60% kwoty netto (art. 87 § 4 K. p.). Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne należy pamiętać o tym, żeby zachować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 871 § 1 K. p.). Kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje w przypadku zajęcia alimentacyjnego.

Jeśli pracownik dodatkowo otrzyma świadczenia z tytułu stosunku pracy w postaci:

  • nagrody z zakładowego funduszu nagród,
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce finansowej,

wówczas wskazane kwoty potrąca się na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości (art. 87§ 5 K. p.).

Poniżej przykłady, jak to wygląda w praktyce. Przyjęłam, że koszty uzyskania przychodów są podstawowe 250 zł, uwzględniana jest kwota wolna 43,76 zł, a pracownik nie ma potrącanej składki na PPK.

Przypadek 1.

Wynagrodzenie minimalne 2021 r. – 2800,00 zł brutto = 2061,67 zł netto

  • Zajęcie niealimentacyjne: 0 zł – zgodnie z przepisem, że kwota wynagrodzenia minimalnego jest wolna od potrąceń na zaspokojenie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  • zajęcie alimentacyjne: 1237,00 zł (2061,67 x 60%). Kwota wolna od potrąceń nie obowiązuje, nawet w przypadku wynagrodzenia minimalnego.

Przypadek 2.

5000,00 zł brutto = 3613,19 zł netto

  • Zajęcie niealimentacyjne: 1551,52 zł (3613,19 – 2061,67). Nie możemy przy takiej kwocie netto potrącić 50%, ponieważ 1806,60 zł (3613,19 x 50% = 1806,60) jest kwotą mniejszą niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • zajęcie alimentacyjne: 2167,91 zł (3613,19 x 60%).

Przypadek 3.

8000,00 zł brutto = 5729,91 zł netto

  • Zajęcie niealimentacyjne: 2864,96 zł (5729,91 x 50%),
  • zajęcie alimentacyjne: 3437,95 zł (5729,91 x 60%).

Jeśli chodzi o zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia chorobowego, są one identyczne jak w przypadku wynagrodzenia za pracę.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *