Urlop opiekuńczy Pracownik ma możliwość skorzystania z urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego, aby zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie osobie:

  • będącej członkiem rodziny lub
  • zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym,

która z poważnych względów medycznych wymaga opieki lub wsparcia.

Ile to dni ?

Urlop ten można wykorzystać w całości lub podzielić na części. Ma on długość 5 dni, a pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za jego korzystanie. Ważne! Przez członka rodziny rozumie się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Aby skorzystać z urlopu opiekuńczego, pracownik musi złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej nie krócej niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

Urlop opiekuńczy

Jak wypełnić wniosek

Wnioskując, należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga znacznej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych,
  • przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia,
  • w przypadku członka rodziny – stopień pokrewieństwa z pracownikiem, a w przypadku osoby spoza rodziny – adres zamieszkania tej osoby.

Czytaj też: Umowa zlecenie ze studentem

Ważne! Wniosek nie musi zawierać szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia osoby, której pracownik zapewnia opiekę. Wystarczy wskazać na konieczność zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika.

Urlop opiekuńczy a wynagrodzenie

W trakcie urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Urlop przysługuje, gdy jesteśmy zatrudnieni wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych niestety nie mamy do niego prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *