Psychotesty na wózek widłowy Operatorzy wózków widłowych i kierowcy to grupy zawodowe, które podlegają psychotestom ze względu na wymaganą sprawność psychoruchową. Celem badań psychologicznych jest ocena zdolności do szybkiej oceny sytuacji i reagowania w trudnych i stresujących warunkach. Psychotesty na wózki widłowe przeprowadzamy zawsze przed egzaminem na te uprawnienia.

Psychotesty na wózek widłowy składają się z trzech etapów. Pierwszy polega na wypełnieniu ankiet i testów pisemnych, które oceniają umiejętność pracy pod presją czasu, koncentrację i logiczne myślenie. Druga część to testy aparaturowe, które są dostosowane do rodzaju uprawnień, o które się ubiega. Badają one czas reakcji oraz dokładność i odporność na zmęczenie, koncentrację i koordynację. Trzeci etap to rozmowa z psychologiem, która dotyczy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i odpowiedzialności.

W oparciu o wyniki wszystkich testów i przeprowadzoną rozmowę, psycholog podejmuje decyzję i wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Psychotesty na wózek widłowy

Nie wymaga się specjalnej wiedzy ani przygotowania do psychotestów na wózki widłowe. Co więcej ich celem jest głównie sprawdzenie reakcji na bodźce i umiejętności prognozowania zachowań podczas pracy.

Czas trwania psychotestów na wózki widłowe wynosi zazwyczaj od 1 do maksymalnie 2 godzin. Co więcej powinny być powtarzane co 5 lat u pracowników do 60. roku życia.

Czytaj też Nadgodziny w sobotę a nadgodziny w niedzielę lub święto

Pozytywna opinia z wynikami psychotestów jest niezbędna, aby przystąpić do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Jeśli decyzja jest negatywna (na podstawie któregokolwiek etapu badań), kandydat musi powtórzyć badanie przed ponownym ubieganiem się o uprawnienia operatora wózka widłowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *