Odstąpienie od zawartej umowy o pracę W przepisach prawa pracy nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy o pracę. Jeśli chcesz zakończyć umowę o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy, możesz to zrobić na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z tymi zasadami, umowę o pracę można rozwiązać poprzez porozumienie stron lub przez jednostronne oświadczenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zależy od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Dla umowy o pracę na czas nieokreślony lub umowy o pracę na czas określony obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:

Odstąpienie od zawartej umowy o pracę
  1. Jeśli pracowałeś krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie.
  2. Pracowałeś co najmniej 6 miesięcy – 1 miesiąc.
  3. Jeśli pracowałeś co najmniej 3 lata – 3 miesiące.

Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na okres próbny, obowiązują inne zasady. W przypadku umowy na okres próbny, okres wypowiedzenia wynosi:

  1. Jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni – 3 dni robocze.
  2. Jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie – 1 tydzień.
  3. Jeżeli okres próbny trwa 3 miesiące – 2 tygodnie.

Czytaj też: Umowa zlecenie – częste problemy

Odstąpienie od zawartej umowy o pracę – podsumowanie

W przypadku chęci rozwiązania umowy o pracę przed terminem rozpoczęcia pracy, warto skonsultować się z prawnikiem lub zapoznać się dokładnie z przepisami prawa pracy obowiązującymi w danej jurysdykcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *