Kiedy nie masz prawa do stawki minimalnej ? – są sytuacje, w których nie masz do niej prawa. W szczególności mówimy tu o sprawowaniu pieczy zastępczej czy rodzinnych domach dziecka

W myśl ustawy nie wszyscy zatrudnieni na umowę zlecenie lub umowę o świadczenia usług
czy też samozatrudnieni mają prawo do minimalnej stawki godzinowej. Poniżej
Przedstawimy kilka sytuacji, w których nie musisz zapewnić płacy minimalnej.
Samozatrudniony, który nie wykonuje pracy osobiście. Jeśli samozatrudniony wykonuje
osobiście pracę, bez pomocy innych osób, ma zapewnioną minimalną stawkę godzinową.
Może jednak do tej pracy zatrudnić inną osobę na umowę zlecenie. Wówczas minimalną
stawkę godzinową należy zapewnić tej drugiej osobie.

Wynagrodzenie prowizyjne

Jeżeli o miejscu i czasie wykonywania czynności określonej w umowie zlecenia decyduje
przyjmujący zlecenie, to nie przysługuje mu minimalna stawka godzinowa. W tym przypadku przysługuje jedynie wynagrodzenie prowizyjne. Wynagrodzenie minimalne obowiązuje w przypadku umowy, która określa konkretne miejsce i czas wykonywania pracy zleconej. Mówimy tu na przykład o ochronie obiektu i jego sprzątaniu czy opiece nad dziećmi. Bywa, że świadczenie usługi dotyczy 2 lub 3 lokalizacji. O kolejności i czasie realizacji czynności decyduje sam zleceniobiorca. Taki zleceniobiorca ma prawo do minimalnego wynagrodzenia.

Czytaj też Stres w pracy

Rodzinny Dom Pomocy

Artykuł 52 ustawy o pomocy społecznej, mówi, że minimalne wynagrodzenie nie dotyczy
osób, które wykonują usługi opiekuńcze, które rozumiemy jako prowadzenie rodzinnego
domu pomocy. Ustawodawca rozumie to jako sprawowanie w sposób ciągły opieki
całodobowej. Zdaniem ustawodawcy takiej opieki nie można przeliczyć na konkretną liczbę
godzin

Kiedy nie masz prawa do stawki minimalnej ? Wypoczynek i wycieczki

Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy przede wszystkim tych osób, które na podstawie umowy sprawują opiekę nad grupą osób podczas wypoczynku lub wycieczki. Opieka ta musi trwać nieprzerwanie dłużej niż jedną dobę. Oczywiście przez dobę rozumiemy 24 godziny. Osoba która wykonuje taką pracę pozostaje w gotowości fizycznej ispołecznej, ale także
psychicznej przez 24 godziny na dobę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *