Umowa o pracę z własnym pracodawcą
Osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty, może wykonywać pracę na umowę
zlecenie zawartą w pracodawcą, z którym ciągle pozostaje w stosunku pracy. Ta osoba
podlega obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Umowa zlecenia, którą zabieramy z własnym pracodawcą, mając prawo do emerytury lub
renty traktujemy jako umowa o pracę. Obowiązkowo więc podlegamy ubezpieczeniom
zarówno z tytułu umowy o pracę, jaki z tytułu umowy zlecenia.

Umowa o pracę i umowę zlecenia z innym podmiotem oraz prawo do renty lub emerytury

W praktyce bywa i tak, że osoba, która ma prawo do emerytury lub renty, wykonuje pracę na
podstawie umowy zlecenia i jednocześnie wykonuje umowę o pracę. Przy czym umowy
zlecenia nie zawarliśmy z pracodawcą ani nie jest wykonywana na jego rzecz.
Znaczenie ma tu wysokość podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę, podobnie jak
to jest u zleceniobiorcy bez prawa do renty lub emerytur. Postępujemy według zasady
sumowania podstaw wymiaru, jeśli zbiegną się dwie lub więcej umów zlecenia. Zatem jeśli
umowa zlecenia nie jest zawarta w pracodawcą z którym osoba pozostaje w stosunku pracy
i nie jest wykonywania na jego rzecz, w pierwszej kolejności obowiązkiem ubezpieczeń
obciążone jest wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy.

Czytaj też: Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Umowa zlecenia z własnym  pracodawcą

Umowa zlecenia z własnym pracodawcą -Przykład

Pan Jan jest emerytem, ale jednocześnie wykonuje pracę na 1/2 etatu na umowę o pracę z
płatnikiem A. Zatem nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia– otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto kropka Pan Jan zawarł Także dwie umowy
zlecenia kropka pierwszą od 1 lutego 2023 z płatnikiem B z wynagrodzeniem 1400 zł brutto.
Drugą od 1 marca 2023 z płatnikiem C z wynagrodzeniem 1800 zł brutto. Zwróćmy uwagę,
że pan Jan tych dwóch umów nie zawarł z płatnikiem A. Obowiązek ubezpieczeń
emerytalnego i rentowego spoczywa na umowie o pracę z płatnikiem A oraz na umowie
zlecenia z płatnikiem B. Natomiast umowa z płatnikiem C nie powoduje obowiązku
ubezpieczeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *