Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Ustawodawca wprowadził go w Polsce w 2019 roku. Głównym celem PPK jest zachęcenie pracowników do oszczędzania na przyszłą emeryturę poprzez automatyczne potrącenia z ich wynagrodzenia oraz wkłady od pracodawcy.

W ramach PPK, pracownicy regularnie wpłacają określoną kwotę. Inwestujemy ją w specjalnym koncie w wybranej przez nas instytucji finansowej. Dodatkowo, pracodawca również wnosi swoją część, co przyczynia się do wzrostu wartości oszczędności pracowniczych.

PPK a bankructwo firmy

Oszczędności zgromadzone w ramach PPK prawo chroni przed wierzycielami. Mówimy tu o przypadku bankructwa pracodawcy, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla pracowników. Ponadto, uczestnicy PPK mogą otrzymać dodatkowe korzyści, takie jak dopłaty ze strony państwa oraz korzyści podatkowe.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są objęci PPK. Jednak magą dobrowolnie zrezygnowania z uczestnictwa w nim.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Czy PPK jest dodatkiem do emerytury?

Tak, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stanowią dobrowolny system oszczędzania na emeryturę, który ma na celu zwiększenie dochodu emerytalnego pracowników. Oszczędności, które gromadzimy w PPK przeznaczamy na wypłatę dodatkowej emerytury, która uzupełnia emeryturę z systemu ZUS.

Wysokość dodatkowej emerytury zależy od zgromadzonych oszczędności w ramach PPK oraz wyników inwestycji dokonywanych przez instytucje finansowe wybrane przez pracownika. Im więcej pracownik oszczędza, tym większy będzie dodatek do emerytury.

Czytaj też: Umowa zlecenie a związek zawodowy

Warto jednak zauważyć, że PPK nie zastępuje tradycyjnego systemu emerytalnego, lecz stanowi dodatkowe źródło oszczędności na przyszłą emeryturę.

PPK czy można cofnąć swoją rezygnację ?

Rezygnacja z PPK oznacza, że z naszej pensji nie będzie potrącana kwota przeznaczana na oszczędzanie. Jeśli z jakiegoś powodu zmieniliśmy zdanie i chcielibyśmy oszczędzać to raz na 3 lata możemy podjąć taką decyzję i złożyć ponowną deklarację uczestnictwa. Co jakiś czas w firmach organizowane są bezpłatne spotkania. Na nich firmy zajmujące się PPK, przedstawiają konkretne propozycje. Generalnie są wie ścieżki oszczędzania. Po pierwsze mniej ryzykowna, ale i mniej zyskowna. Po drugie bardziej agresywna, ale i bardziej intratna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *