Czy można zwolnić kobietę w ciąży ? Kobiety w ciąży cieszą się szczególną ochroną prawno-prawną. Ta ochrona polega na tym, że pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę z kobietą będącą w ciąży. Ta ochrona obowiązuje już przed upływem trzeciego miesiąca ciąży. Ponadto, jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony, pracodawca ma obowiązek przedłużyć termin umowy do dnia porodu. Zachęcam do zapoznania się z całością artykułu, aby uzyskać więcej informacji na temat związku między ciążą a przedłużeniem umowy.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży.

Czytaj też: Skróty używane w komunikacji korporacyjnej – lista

Przedłużenie umowy do porodu

Zgodnie z przepisami, pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę z pracownicą będącą w ciąży. Umowa o pracę, która została zawarta na okres określony lub na okres próbny dłuższy niż jeden miesiąc, nie może być rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży. W takiej sytuacji umowa automatycznie przedłuża się do dnia porodu. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej zasady. Dotyczy on sytuacji, gdy zawarliśmy umowę na czas określony w celu zastąpienia innego pracownika.

Jak obliczyć 3 miesiąc ciąży ?

Nie ma konkretnych przepisów, które jednoznacznie określają, jak rozumieć trzeci miesiąc ciąży. Jednakże, w tej kwestii pomocny jest wyrok Sądu Najwyższego, który stwierdza, że „termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej mierze miesiącach księżycowych (o długości 28 dni)”. To oznacza, że miesiące nie są liczone zgodnie z kalendarzem, lecz jako cykle trwające 28 dni. W związku z tym, trzeci miesiąc ciąży upływa w 84. dniu ciąży. Jeśli umowa wygasa w momencie, gdy kobieta jest w 84. dniu ciąży, należy ją przedłużyć do dnia porodu.

Czy można zwolnić kobietę w ciąży ? –

Kiedy nie musisz przedłużać umowy mimo ciąży

Przedłużenie umowy do rozwiązania ciąży nie zawsze jest konieczne. Wyłączone z tego obowiązku są sytuacje, gdy pracownica będąca w ciąży:

  • w przypadku, gdy na staż skierował urząd pracy;
  • jeżeli umowa trwa krócej niż miesiąc;
  • jeżeli wykonuje pracę na umowę zlecenie lub o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną;
  • w przypadku umowy na zastępstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *