Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca ma obowiązek wystawić tuż po zakończeniu stosunku pracy. Na doręczenie świadectwa pracy pracodawca ma 7 dni. W przypadku kontroli pracodawca musi też wykazać, że przekazanie świadectwa pracy natychmiast nie było możliwe. Świadectwo pracy odzwierciedla cały przebieg kariery u danego pracodawcy.

Pamiętaj konieczne jest prawidłowe wypełnienie każdego z punktów świadectwa, jakiekolwiek braki w nim lub błędy mogące narazić pracownika na szwank dają podstawę do dochodzenia odszkodowania

Wysokość odszkodowania nie może być niższa niż wysokości Twojego wynagrodzenia za czas, przez jaki nie mogłeś podjąć pracy ze względu na brak świadectwa pracy. Okres ten nie może przekraczać jednak sześciu tygodni.

Elementy obowiązkowe świadectwie pracy?

Elementy te wskazuje rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2016 roku w sprawie świadectwa pracy.

Punkt 1 – dane pracownika i okres wykonywania pracy

W tym punkcie trzeba podać imiona i nazwiska pracownika oraz dokładne datą datę zatrudnienia i rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Bez tych informacji kolejny pracodawca nie naliczy prawidłowo wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Jeśli w trakcie trwania stosunku pracy zatrudnialiśmy pracownika różnych wymiarach czasu, w dokumencie trzeba podać je wszystkie, a także dokładnie określić, w jakich okresach wykonywał pracę w różnych wymiarach etatu.

Czytaj też: Umowa o pracę

Punkt 2 – wskazanie okresu pracy tymczasowej

W dokumencie należy również zawrzeć informację o pracy tymczasowej. Podać okresy w jakich pracownik pracował dla agencji. Nie zostawiajmy tutaj pustego punktu wpiszmy ” nie dotyczy”

Świadectwo pracy – Punkt 3 – stanowiska pracy

W tym punkcie wskażmy opisy stanowisk, funkcje i obowiązki pracownika. Czytelniej będzie jeśli podamy wszystkie stanowiska i okresy w jakich pracownik wykonywał na nich pracę, choć nie ma takiego obowiązku

Świadectwo pracy

Punkt 4 – tryb pracy i podstawa prawna rozwiązania umowy

W tym punkcie pracownik działu kadr określa postawę prawną oraz tryb rozwiązania współpracy z pracownikiem.

Wygaśnięcie umowy skutkuje zakończeniem stosunku pracy. Następuje najczęściej wtedy z upływem okresu na jaki umowa została zawarta/

Rozwiązanie umowy wynika z czynności podjętych przez strony stosunku pracy. Określamy czy jest to rozwiązanie za porozumieniem stron czy z woli pracodawcy. Najlepiej jest tu podać bezpośredni artykuł z Kodeksu pracy.

Świadectwo pracy – Punkt 5 – likwidacja lub upadłość pracodawcy

Jeżeli pracodawca ogłasza likwidację lub upadłość zakładu, a także innych powodów niezależnych od pracownika , firma ma obowiązek wskazać okres, o jaki skrócono czas wypowiedzenia uprawniający do odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *