Zezwolenie na pracę typu A jest wydawane w sytuacji, gdy pracownik cudzoziemski jest zatrudniony na stanowisku, które jest uznawane za szczególnie ważne dla polskiej gospodarki. Jest to zezwolenie na pracę sezonową lub na określony czas, zazwyczaj na stanowiskach. Chodzi o obszary, gdzie istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników o wysokich kwalifikacjach lub specjalistycznej wiedzy. Zezwolenie tego typu wydawane jest dla cudzoziemców, którzy nie są obywatelami ani UE, ani krajów OEG czy Szwajcarii.

Zezwolenie na pracę typu A –

Jak długo jest ważne ?

Niestety zezwolenie takie jest ważne nie dłużej niż 3 lata. Ponad to należy pamiętać, że dokument sam w sobie nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Należy zatem odrębnie postarać się o zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub inny dokument legalizujący pobyt.

Czytaj też: Czy można zwolnić kobietę w ciąży ?

Wniosek o zezwolenie

Dokument powinien zawierać informacje dotyczące pracownika – Takie jak dane osobowe, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz. Wniosek powinien zawierać także informacje dotyczące planowanego zatrudnienia. Pracodawca musi również udokumentować, że nie był w stanie znaleźć odpowiedniego pracownika spośród dostępnych na rynku pracy w Polsce. Wniosku nie składa pracownik. Jest to w gestii pracodawcy !

Zezwolenie na pracę typu A

Przedłużenie zezwolenia a stan zagrożenia epidemicznego

Do 1 lipca 2023 obowiązuje ustawa o stanie zagrożenia epidemicznego w związku z Covid-19. Przepisy w niej zawarte mówią, że „okres ważności zezwolenia przedłuża się do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni.”

Ponad to w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wniosek musimy złożyć nie wcześniej niż 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę. Natomiast nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności zezwolenia

Gdzie złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia ?

  • Elektronicznie w systemie praca.gov.pl, ale musimy pamiętać o załączeniu dokumentów do wniosku.
  • Pocztą tradycyjną czyli za pośrednictwem Poczty Polskiej
  • Osobiście do siedziby Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla siedziby firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *