Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest podatkiem od określonych czynności prawnych, takich jak umowy sprzedaży nieruchomości, umowy o darowiznę, umowy o dzierżawę, umowy kredytowe, umowy spółek, umowy najmu czy umowy zlecenia.

Konieczność zapłaty podatku PCC występuje w momencie dokonania danej czynności prawnej, która podlega opodatkowaniu. Podatnik (czyli osoba, która dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu) jest zobowiązany do zapłaty podatku w ciągu 14 dni od dnia dokonania czynności, która podlega opodatkowaniu.

W przypadku umów zawieranych w formie aktu notarialnego, notariusz pobiera podatek od klienta i przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego. W innych przypadkach, np. w przypadku umów zawieranych bez udziału notariusza, to podatnik jest odpowiedzialny za dokonanie obliczenia podatku i jego opłacenie w terminie.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *