Amortyzacja samochodu osobowego to proces księgowy, który pozwala na odliczenie kosztów związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu w celach biznesowych. Amortyzacja polega na rozłożeniu kosztów nabycia samochodu na kilka lat i odliczaniu ich częściowo w każdym roku.

W Polsce, stawki amortyzacji dla samochodów osobowych zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku samochodów osobowych, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy w kraju, stawka amortyzacji wynosi 20% rocznie. Natomiast w przypadku samochodów osobowych, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy za granicą, stawka wynosi 10% rocznie.

Przykładowo, jeśli koszt nabycia samochodu osobowego wynosił 100 000 zł, to co roku można odliczyć 20 000 zł (20% z 100 000 zł) od dochodu firmy lub przedsiębiorcy. Amortyzacja kończy się w momencie, gdy koszt nabycia zostanie odliczony w całości, czyli po pięciu latach w przypadku samochodu zarejestrowanego w kraju.

Warto jednak pamiętać, że odliczenie kosztów amortyzacji samochodu osobowego zależy od tego, czy samochód jest faktycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Jeśli samochód jest używany tylko w celach prywatnych, to nie ma możliwości odliczenia kosztów amortyzacji.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *