Wywiad behawioralny w rekrutacji Wywiad behawioralny jest popularną techniką stosowaną w rekrutacji do oceny umiejętności i zachowań kandydatów na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń. Zadajemy pytania, które dotyczą konkretnych sytuacji

Wywiad behawioralny w rekrutacji – wskazówki

Starannie zaplanuj pytania: Przygotuj zestaw pytań dotyczących konkretnych sytuacji, które są istotne dla stanowiska, na które rekrutujesz. Pytania skupiaj na konkretnych zdarzeniach, zadaniach lub sytuacjach, które kandydat spotkał w przeszłości.

Czytaj też Podchwytliwe pytania na Interview – wskazówki

Wywiad behawioralny w rekrutacji

Wywiad behawioralny w rekrutacji

Na czym polega Metoda STAR ?

Metoda STAR przydaje się w przeprowadzaniu wywiadu behawioralnego. Poproś kandydata o opisanie sytuacji , w której był zaangażowany, zadania, które musiał wykonać, działań jakie podjął, oraz wyników. Ta struktura pomaga w uzyskaniu konkretnych i pełniejszych odpowiedzi.

Kluczem są pytania otwarte

Zadawaj pytania, które wymagają od kandydata opisu sytuacji lub działań i wyników. Unikaj pytań, na które kandydat może odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”. Z pewnością nie dostarczają one one wystarczających informacji.

Słuchaj aktywnie. Skoncentruj się na odpowiedzi kandydata, zwracaj uwagę na szczegóły i zadawaj dodatkowe pytania, aby uzyskać lepsze zrozumienie. Zwróć uwagę na konkretne przykłady, które kandydat podaje podczas opisywania swoich doświadczeń.

Analiza kompetencji w oparciu o wywiad

Wykorzystaj wywiad behawioralny przede wszystkim do oceny konkretnej umiejętności lub kompetencji, które są istotne dla stanowiska. Co więcej porównuj odpowiedzi kandydata do wymagań stanowiska pracy i oceniaj, czy jego doświadczenie i zachowanie są zgodne z oczekiwaniami. Przede wszystkim opracuj wcześniej kryteria oceny, które zastosujesz przy przeprowadzaniu wywiadu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *