Spawacz charakterystyka zawodu Spawacz to osoba, która wykonuje prace związane ze spawaniem różnych elementów stalowych, metalowych i innych materiałów przy użyciu różnych technik spawania. Warto zauważyć, że nie zawsze osoba wykonująca prace spawalnicze nosi nazwę „spawacz”. Czasami spawanie podejmuje się mechanik, konserwator lub inny pracownik . Bez względu na nazwę stanowiska, posiadanie odpowiednich kwalifikacji jest niezbędne do wykonywania pracy spawacza.

Spawacz a spawalnik

Warto również zrozumieć różnicę między spawaczem a spawalnikiem. To dwa różne zawody. Spawalnik to osoba posiadająca wykształcenie i wiedzę na temat technologii spawania, ale niekoniecznie wykonująca prace spawacza w praktyce. Spawalnik może zajmować się teorią procesów spawalniczych, na przykład jako inżynier.

Kwalifikacje zawodowe

W celu wykonywania pracy spawacza niezbędne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Bez względu na to, czy osoba pracuje na stanowisku spawacza, czy sporadycznie wykonuje prace spawalnicze jako część innych obowiązków, obie osoby muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Należy pamiętać, że często występuje nieścisłość wokół wymagań dotyczących kwalifikacji spawacza.

Zgodnie z rozporządzeniem osoby wykonujące ręczne cięcie termiczne, zgrzewanie, ręczne lutowanie oraz zmechanizowane i automatyczne prace spawalnicze powinny posiadać przynajmniej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ogólnie przyjmuje się, że spawacz powinien ukończyć szkolenie, zdać egzamin i uzyskać świadectwo egzaminu spawacza. Książka spawacza jest ważna tylko w połączeniu ze świadectwem egzaminu spawacza.

W przypadku pracowników wykonujących prace spawalnicze związane np. z naprawami, jedna z wymienionych kwalifikacji może być wystarczająca. Jednak w przypadku spawaczy, którzy produkują wyroby do sprzedaży, często wymagane jest spełnienie wszystkich wymagań kwalifikacyjnych jednocześnie. Wynika to z wymagań jakościowych dotyczących spoin. W takim przypadku pracodawcy są bardziej wymagający i oczekują, że spawacz spełni wszystkie te wymagania.

Czytaj też: Choroby zawodowe spawacza

Spawacz – charakterystyka zawodu Jak długo kwalifikacje są aktualne ?

Rozporządzenie nie określa jednoznacznie, czy kwalifikacje spawacza są ważne dożywotnio czy mają określony termin ważności. Jednak zgodnie z normami, które uwzględniają wymagania jakościowe, kwalifikacje spawacza trzeba aktualizować co 2 lata. – O ile pracownik regularnie wykonuje prace spawalnicze. Przerwy w spawaniu nie powinny przekraczać 6 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *