Urlop wypoczynkowy a urlop na dziecko Kodeks pracy przewiduje 2 dniu urlopu na dziecko. Urlop może wykorzystać zarówno matka jak i ojciec. Pamiętajmy, że podczas wypisywania wniosku o urlop musimy dołączyć także oświadczenie, że drugi rodzic w danym roku kalendarzowym nie będzie z niego korzystał. Te 2 dni przysługują niezależnie od tego mamy dzieci

Jeśli nie wykorzystamy urlopu na dziecko nie przechodzi on niestety na kolejny rok. Tak jak ma to miejsce w przypadku urlopu wypoczynkowego. Co więcej urlop na dziecko nie podwyższa nam wymiaru urlopu wypoczynkowego.

W związku z tym, pracodawca nie może nam nakazać nakazać pracownikowi wykorzystania w pierwszej kolejności urlopu wypoczynkowego lub zaległego. Sami decydujemy, zatem , czy chcemy skorzystać z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, czy z urlopu wypoczynkowego.

Czytaj też: Zezwolenie na pracę typu A

Urlop na dziecko niepełnosprawne

W polskich przepisach nie istnieje uregulowanie dotyczące urlopu na dziecko niepełnosprawne jako odrębnego rodzaju urlopu. Jednakże, polskie prawo pracy zapewnia pewne świadczenia i uprawnienia, które mogą być stosowane w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, pracownik ma prawo do urlopu w celu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. – Niezależnie od jego niepełnosprawności, przypadku dziecka poniżej 14. roku życia lub 18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Pracownik ma prawo do 14 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego na każde dziecko. Urlop ten przysługuje pracownikowi na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

W przypadku konieczności dłuższej opieki nad dzieckiem, pracownik może skorzystać z innych form urlopu przewidzianych w Kodeksie pracy, takich jak urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, czy z możliwością negocjacji z pracodawcą indywidualnych warunków urlopu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *