Po co cudzoziemcowi karta pobytu ? Karta pobytu t dokument, który pozwala cudzoziemcowi wielokrotnie przekraczać granicę. Nie musi posiadać wizy. Ponad to karta pobytu potwierdza tożsamość obcokrajowca.

Co ważne dzięki karcie cudzoziemiec może wjeżdżać do innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres, który jednak nie przekracza 90 dni w ciągu każdych 180 dni.

Pierwsza karta pobytu jest wydawana automatycznie po uzyskaniu zezwolenia na czasowy pobyt.

Po co cudzoziemcowi karta pobytu?

Jak długo aktualna jest karta pobytu obcokrajowca?

To wszystko zależy od rodzaju zezwolenia na czasowy pobyt. W przypadku zezwolenia na pobyt stały dokument jest ważny przez okres 10 lat. Otrzymanie zezwolenia na długoterminowy pobyt rezydenta UE oznacza, że nasza karta pobytu ważna przez 5 lat. Jeżeli mamy do czynienia z pobytem z powodów humanitarnych karta wydawana jest na 2 lata.. W przypadki zezwolenia na pobyt czasowy karta jest ważna tak długo jak samo zezwolenie.

Czytaj też: RODO w procesie rekrutacji

Co jeszcze musisz wiedzieć ?

Aby cudzoziemiec mógł swobodnie przekraczać granicę sama karta pobytu jednak nie wystarczy. Musi posiadać aktualny dokumentu podróży. Konieczne jest uzasadnienia celu i warunków planowanego pobytu. Istotne są też środki utrzymania.

Kiedy i jak wymienić kartę ?

  1. Zmiana danych: Jeśli nastąpiła zmiana danych zawartych w dotychczasowej karcie pobytu, należy złożyć wniosek o wymianę karty pobytu w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące nowych danych oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające zmianę, takie jak aktualne zdjęcie, dowód osobisty, itp.
  2. Zmiana wyglądu: Jeżeli wygląd posiadacza karty pobytu uległ zmianie w porównaniu do zdjęcia umieszczonego na karcie, należy również złożyć wniosek o wymianę karty. Wniosek ten powinien być poparty nowym zdjęciem oraz innymi dokumentami, które potwierdzą tożsamość posiadacza.
  3. Utrata karty: W przypadku utraty karty pobytu konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty pobytu, przedstawiając odpowiednie dokumenty i informacje.
  4. Uszkodzenie karty: Jeśli karta pobytu uległa uszkodzeniu, trzeba zgłosić ten fakt w urzędzie wojewódzkim i złożyć wniosek o wymianę uszkodzonej karty na nową. Konieczne będzie przedstawienie uszkodzonej karty oraz innych dokumentów potwierdzających tożsamość.
  5. Przejęcie odpowiedzialności za ochronę międzynarodową: W przypadku przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską lub inne państwo członkowskie UE odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu, należy złożyć wniosek o wymianę karty na nową w odpowiednim urzędzie wojewódzkim.

W celu wymiany karty pobytu, zawsze konieczne jest złożenie stosownego wniosku w urzędzie wojewódzkim, który jest odpowiedzialny za sprawy cudzoziemców. Należy również pamiętać o przedstawieniu odpowiednich dokumentów i opłaceniu ewentualnych opłat administracyjnych związanych z wymianą karty pobytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *