Wypowiedzenie umowy o pracę . W Polsce umowę o pracę można wypowiedzieć w przypadku:

  • Porozumienia stron – obie strony decydują o rozwiązaniu umowy,
  • Wypowiedzenia z winy pracownika – pracodawca może rozwiązać umowę z powodu niewłaściwego wykonywania pracy przez pracownika,
  • Wypowiedzenia z ważnych przyczyn – pracodawca może rozwiązać umowę z powodu czynników niezależnych od pracownika, takich jak zmiana warunków ekonomicznych lub organizacyjnych.
Wypowiedzenie umowy o pracę

Czytaj też: Rodzaje podatków w Polsce – prosty przewodnik

Jak poprawnie sformułować dokument ?

Aby poprawnie napisać wypowiedzenie , należy pamiętać o kilku istotnych elementach:

  1. Forma pisemna – wypowiedzenie powinniśmy zawsze sporządzić zawsze na piśmie. Możemy je wysłać listem poleconym lub dostarczone osobiście pracownikowi.
  2. Dokładna data – wypowiedzenie powinno zawierać precyzyjną datę, od której umowa zostanie rozwiązana.
  3. Przyczyna wypowiedzenia – wypowiedzenie powinno jasno określać powód rozwiązania umowy, na przykład porozumienie stron, wypowiedzenie z winy pracownika lub wypowiedzenie z ważnych przyczyn.
  4. Informacje o pracowniku – wypowiedzenie powinno zawierać dane pracownika, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL lub inne identyfikujące informacje.
  5. Podpis – wypowiedzenie umowy o pracę powinno być podpisane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną do wypowiadania umów o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę –

Przykład:

Szanowny Panie/Szanowna Pani [imię i nazwisko],

Chciałbym poinformować, że niniejszym wypowiadam umowę o pracę, którą między nami zawarto dnia [data zawarcia umowy] na podstawie § [podstawa prawna]. Wypowiedzenie umowy będzie obowiązywać od dnia [data rozwiązania umowy].

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *