Regulamin pracy w polskim prawodawstwie reguluje Kodeks pracy. Jest to dokument, który określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w miejscu pracy.

Kiedy mamy obowiązek go utworzyć ?

Kodeks pracy mówi, że  konkretniej, gdy w przedsiębiorstwie zatrudniamy co najmniej 50 pracowników, mamy obowiązek utworzenia regulaminu pracy. Zasadą jest, że jeśli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, ale mniej niż 50, regulamin pracy można wprowadzić, ale nie jest to przymus. Chyba, że w firmie utworzy się związek zawodowy i to on poprosi pracodawcę o utworzenie regulaminu pracy. Pracodawca w takiej sytuacji nie ma wyjścia, nie może odmówić. Pamiętajmy, że regulamin pracy jest wiążący tylko dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę.,

Regulamin pracy – co zawiera ?

Dokument powinien zawierać informacje dotyczące organizacji pracy, a także warunków i sposobu wykonywania pracy. Ważnym jego elementem są praw i obowiązków pracowników. Może także zawierać przepisy dotyczące dyscypliny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, korzystania z urlopów czy przyznawania nagród. Dokument musi zostać zatwierdzony przez pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek przedstawienia go przedstawicielom pracowników (np. załodze zakładowej) w celu uzyskania ich opinii.

Czytaj też: Dobry opis stanowiska pracy – wskazówki

Regulamin może zawierać przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników, takie jak sankcje za naruszenie obowiązków czy procedury dotyczące dochodzenia prawdy w przypadku zarzutów wobec pracownika.

Zmiany

Zmiany może wprowadzić pracodawca jeśli uzyska zgody przedstawicieli pracowników. Jeśli takiej nie ma, decyzję o zmianie podejmuje sąd pracy. Regulamin pracy powinien być dostępny dla pracowników w miejscu pracy oraz powinien być im udostępniany w formie pisemnej. Pracownicy powinni być poinformowani o treści regulam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *