Kurs obsługi dźwigów wieżowych jest prowadzony w specjalistycznych szkołach operatorskich, które oferują szkolenia teoretyczne i praktyczne dotyczące obsługi tych urządzeń.

Kto może uczestniczyć w kursie.

W kursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Posługujące się językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Co więcej nie ma żadnych ograniczeń formalnych dla obywateli innych krajów. Wystarczy, że znajdziemy odpowiedni certyfikowany ośrodek szkoleniowy.

Część teoretyczna – co obejmuje ?

Wprowadzenie do obsługi dźwigów wieżowych. Omówienie podstawowych pojęć oraz zasad i przepisów dotyczących pracy z dźwigami wieżowymi.

Budowa i działanie dźwigów wieżowych. Zapoznanie się z różnymi elementami konstrukcyjnymi dźwigów. Co więcej omówienie ich funkcjami oraz zasad działania.

Zasady bezpiecznej pracy. Omówienie zasad i procedur bezpieczeństwa związanych z obsługą dźwigów wieżowych, w tym zasady bezpiecznego montażu, demontażu, przemieszczania i podnoszenia ładunków.

Procedury awaryjne: Zapoznanie się z procedurami postępowania w przypadku awarii lub wypadków lub sytuacji awaryjnych podczas pracy z dźwigami wieżowymi.

Przepisy prawne i normy dotyczące obsługi dźwigów. Omówienie obowiązujących przepisów prawa pracy oraz norm i standardów dotyczących bezpieczeństwa i jakości pracy z dźwigami wieżowymi.

Kurs obsługi dźwigów wieżowych

Kurs obsługi dźwigów wieżowych –

Co w części praktycznej ?

Zapoznanie się z urządzeniami i sprzętem: Nauczanie obsługi różnych modeli dźwigów wieżowych, w tym ich sterowania, paneli kontrolnych, układów hydraulicznych, elektrycznych itp.

Wykonywanie manewrów i podnoszenie ładunków: Praktyczne szkolenie w zakresie wykonywania manewrów, poruszania się po placu budowy, bezpiecznego podnoszenia, przemieszczania i składania ładunków przy użyciu dźwigów wieżowych.

Ćwiczenia praktyczne na symulatorach: Możliwość trenowania umiejętności obsługi dźwigów wieżowych na symulatorach, które symulują różne scenariusze i warunki pracy.

Podczas kursu operatorzy będą oceniani pod względem teoretycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ale także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Po zakończeniu kursu należy zdać egzamin. Jego zdanie jest konieczne przede wszystkim do uzyskania oficjalnych uprawnień do obsługi dźwigów wieżowych.

Kursy mogą różnić się w zależności od konkretnego ośrodka szkoleniowego, dlatego warto skonsultować się z wybraną szkołą operatorską, aby uzyskać dokładne informacje na temat programu kursu i wymagań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *