W wielu ogłoszeniach o pracę można znaleźć prośbę pracodawcy o składanie CV wraz ze zdjęciem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to nielegalne.

Art. 22¹ Kodeksu pracy wyraźnie wskazuje, jakich danych może żądać pracodawca od kandydata do pracy. Są to:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata,
 • wykształcenie,
 • kwalifikacje zawodowe,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Koniec. Nic więcej. Nie ma tu mowy o zdjęciu. Art. 6 ust. 1 RODO wskazuje przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych. Należą do nich:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • niezbędność wykonania umowy,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby,
 • wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.

Żadna z tych przesłanek nie wskazuje na to, by można było przetwarzać wizerunek potencjalnego pracownika. Pracodawca od osób ubiegających się o zatrudnienie może żądać podania jedynie tych danych, do zbierania których uprawniają go przepisy prawa. Chyba jednym z uzasadnionych przypadków wymagania od kandydata do pracy zamieszczenia zdjęcia, byłaby sytuacja poszukiwania modela/modelki. W sytuacji, gdyby brak zdjęcia wpłynął na decyzję rekrutującego o odrzuceniu oferty o pracę, pracodawca może narazić się na zarzut dyskryminacji.

W ofertach pracy możemy również znaleźć informacje związane z oczekiwaniami co do wieku kandydata lub jego płci. Sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku żądania zamieszczenia zdjęcia. Jako kadrowi, pracodawcy bądźmy zatem ostrożni w formułowaniu treści ogłoszeń o pracę, żądając wyłącznie tych informacji od potencjalnych kandydatów, do pozyskiwania których uprawniają nas przepisy prawa.

Myślisz o założeniu biznesu? Szukasz miejsca gdzie będziesz mógł się rozwijać? Polecamy wam skorzystać z usług jednego z zaprzyjaźnionych wirtualnych biur!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *