Niebieska Karta – Obecnie polski rynek pracy boryka się z niedoborem pracowników. Dotyczy to nie tylko prostych prac, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji. Brakuje nam również specjalistów w kluczowych dziedzinach, takich jak pielęgniarki, lekarze, dentyści, technicy radiologii czy programiści. Niedobór dotyczy również inżynierów budownictwa i wielu innych specjalistów, zwłaszcza o wykształceniu technicznym. Pytanie brzmi: Czy można zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu, na przykład z Ukrainy, do takich zawodów?

Specjaliści dramatycznie potrzebni

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej corocznie przygotowuje raport dotyczący zawodów deficytowych, czyli takich, w których trudno znaleźć pracowników. Poniżej znajdziesz listę zawodów, w których pracodawcom brakuje wykwalifikowanych specjalistów:

  • Branża budowlana: betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani.
  • Branża medyczno-opiekuńcza: fizjoterapeuci i masażyści, lekarze, opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, psycholodzy i psychoterapeuci.
  • Branża produkcyjna: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, operatorzy obrabiarek skrawających, robotnicy obróbki drewna i stolarze, spawacze, ślusarze.
  • Branża transportowa: kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych.
  • Branża finansowa: samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości.
  • Branża edukacyjna: nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych.
  • Branża spożywczo-gastronomiczna: kucharze, piekarze.

Niebieska Karta Spostrzeżenia

Widzimy, że część z tych zawodów wymaga posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych, które są uzyskiwane w ramach studiów wyższych. Również co najmniej pięcioletnie doświadczenie w danej dziedzinie pracy jest równoważne z posiadaniem odpowiednich kwalifikacji wymaganych w umowie o pracę lub ofercie pracy.

Niebieska Karta

Niebieska Karta umożliwia legalny pobyt i pracę dla cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje. Jest to rozwiązanie mające na celu wypełnienie luki kadrowej. Cudzoziemiec sam musi ubiegać się o wydanie Niebieskiej Karty, składając wniosek do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego. Do wniosku należy załączyć przede wszystkim umowę o pracę, dzieło lub zlecenie na okres co najmniej roku.

Dodatkowo, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie kwalifikacje, takie jak dyplom ukończenia uczelni wyższej, uprawnienia do wykonywania zawodu (w przypadku zawodów regulowanych). Wymagane jest również załączenie informacji od starosty dotyczącej sytuacji na rynku pracy oraz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne. W niektórych szczególnych przypadkach konieczne jest także dołączenie zgody na wykonywanie pracy, określonego stanowiska lub podjęcie działalności gospodarczej.

Niebieska Karta

Obowiązki pracodawcy

Należy pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemca na podstawie Niebieskiej Karty wiąże się z określonymi warunkami zatrudnienia, w tym odpowiednim wynagrodzeniem. Wynagrodzenie nie może być niższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia. W przypadku wszelkich formalności związanych z tym procesem oraz zakładania spółki prawa handlowego w Polsce, możemy Ci pomóc. Oferujemy również pomoc Twojemu pracownikowi.

Kiedy potrzebujesz Niebieskiej Karty? – Obowiązki pracownika

Należy pamiętać, że Niebieska Karta jest wydawana na okres trzech lat. Zmiana pracodawcy wiąże się z koniecznością uzyskania nowej Niebieskiej Karty, ponieważ dokument ten jest powiązany z konkretnym pracodawcą. Jeśli cudzoziemiec straci pracę, musi powiadomić Urząd Wojewódzki o tym fakcie w ciągu 15 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *